User Tools

Site Tools


11462-c-l-ng-b-th-c-la-gi

Cổ Lũng là xã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Cổ Lũng nằm ở phía tây bắc của huyện Bá Thước, thuộc tả ngạn sông Mã.

 • Phía đông giáp xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
 • Phía nam giáp các xã Hạ Trung và Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
 • Phía tây giáp xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
 • Phía bắc giáp xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Xã Cổ Lũng còn được gọi là Mường Khoòng[4], vào thời Lê-Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa[5]. Đến năm Thành Thái thứ 14 (1902), thuộc tổng Cổ Lũng, châu Quan Hóa. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Cổ Lũng chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập[6]. Năm 1943, tổng Cổ Lũng nhập với tổng Thiết Ống thành một bang của châu Quan Hóa. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Cổ Lũng thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần vương[7].

Tháng 3 năm 1948, xã Cổ Lũng lúc này là vùng đất thuộc xã Quốc Thành, huyện Bá Thước[7]. Năm 1964, xã Quốc Thành được chia thành 5 xã là Lũng Cao, Thành Sơn, Thành Lâm, Lũng Niêm và Cổ Lũng[8].

Hiện nay, xã Cổ Lũng gồm các thôn: Phìa, La Ca, Tến Mới, Nang, Na Khà, Đốc, Lác, Ấm, Hiêu, Khuyn, Lọng, Eo Điếu[4].

Cổ Lũng được coi là nơi phát tích của truyền thuyết Khăm Panh-Nàng Mướn.

 • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
 1. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
 2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
 3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
 4. ^ a ă â Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 12.
 5. ^ Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 9.
 6. ^ Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 24.
 7. ^ a ă Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 10.
 8. ^ Quyết định số 107-NV ngày 02-4-1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
11462-c-l-ng-b-th-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)