User Tools

Site Tools


11449-v-n-qu-c-gia-n-i-bunya-la-gi

Núi Bunya là một vườn quốc gia ở bang Queensland, Úc. Khu vườn bao gồm nhiều dãy núi gộp lại gọi là núi Bunya. Những ngọn núi được bao phủ bởi những cánh rừng ở phía tây miền nam Queensland. Nó được bao phủ phần lớn bởi loài thông bunya còn lại trên thế giới.[1]

  1. ^ Explore Queensland's National Parks. Prahran, Victoria: Explore Australia Publishing. 2008. tr. 42. ISBN 9781741172454. 
11449-v-n-qu-c-gia-n-i-bunya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)