User Tools

Site Tools


11438-kh-nh-l-c-tr-n-v-n-th-i-la-gi

Khánh Lộc là một xã thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Khánh Lộc thành lập từ ngày 05 tháng 09 năm 2005[1]

Địa giới hành chính xã Khánh Lộc:

 • phía Đông giáp Thị Trấn Trần Văn Thời
 • phía Tây giáp xã Khánh Hưng
 • phía Nam giáp Sông Ông Đốc
 • phía Bắc giáp xã Trần Hợi

Hành chính gồm 9 ấp: Rạch Ruộng A, Rạch Ruộng B, Rạch Ruộng C, Độc Lập, Đòn Dong, Kinh Ngang, Kinh Tư, Trảng Cò, Vườn Tre[sửa | sửa mã nguồn]

 • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải thành bốn xã và một thị trấn lấy tên là xã Khánh Lộc, xã Khánh Dũng, xã Khánh Xuân, xã Trần Hợi và thị trấn Trần Thời.
 • Quyết định 33B-HĐBT[3] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Khánh Xuân và xã Trần Hợi thành một xã lấy tên là xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải
 • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau.

Thành lập xã Khánh Lộc từ ngày 05 tháng 09 năm 2005[1]

 • Nghị định 113/2005/NĐ-CP[1] ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ, thành lập xã Khánh Lộc trên cơ sở 2.478 ha diện tích tự nhiên và 8.215 nhân khẩu của xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau,
 1. ^ a ă â Nghị định 113/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau
 2. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 4. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
11438-kh-nh-l-c-tr-n-v-n-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)