User Tools

Site Tools


11429-chi-u-i-la-gi

Chi Đầu đài hay chi Oa nhi đằng (danh pháp khoa học: Tylophora) là một chi thực vật thuộc họ Asclepiadaceae. Chi có khoảng 60 loài từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á, Phi, và Úc, đa số là các loài dây leo lâu năm.[1]

Bao gồm các loài:

11429-chi-u-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)