User Tools

Site Tools


11395-t-n-trung-m-d-i-la-gi

Tân Trung
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi

Tân Trung là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Mục lục

 • 1 Vị trí địa lý
 • 2 Điều kiện tự nhiên
 • 3 Hành chính
 • 4 Giáo dục y tế
 • 5 Kinh tế xã hội
 • 6 Giao thông
 • 7 Lịch sử
 • 8 Hình ảnh
 • 9 Chú thích
 • 10 Tham khảo

Xã Tân Trung được thành lập ngày 5 tháng 9 năm 2005 theo Nghị định 113/2005/NĐ-CP[1] của Chính phủ, trên cơ sở 3.486 ha diện tích tự nhiên và 10.664 nhân khẩu của xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

 1. ^ Nghị định 113/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau
11395-t-n-trung-m-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)