User Tools

Site Tools


11393-soyuz-tma-02m-la-gi

Soyuz TMA-02M
Союз ТМА-02M
Huy hiệu nhiệm vụ
Soyuz-TMA-02M-Mission-Patch.png
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Soyuz TMA-02M
Союз ТМА-02M
Số phi hành gia 3
Ngày giờ phóng 7 tháng 6 năm 2011[1][2]
21:12 UTC
Hạ cánh 22 tháng 11 năm 2011
02:26 UTC[3]
Hình phi hành đoàn
Soyuz TMA-02M Crew during a training at Johnson Space Center.jpg
Từ trái sang phải: Furukawa, Fossum and Volkov
Các nhiệm vụ liên quan

Soyuz TMA-02M là một chuyến bay đang đến Trạm vũ trụ quốc tế. Đó chuyến bay vận chuyển ba thành viên của phi hành đoàn Expedition 28 đến Trạm vũ trụ quốc tế [2] TMA-02M là chuyến bay thứ 110 của tàu vũ trụ Soyuz;. chuyến bay đầu tiên ra mắt vào năm 1967. Đây là chuyến bay thứ hai của tàu vũ trụ Soyuz-TMA-M cải tiến, chuyến đầu tiên là vào ngày 7 tháng 10 năm 2010. Tàu Soyuz có nhiều khả năng sẽ vẫn ở trên diễn đàn trạm không gian cho các tăng 28 Expedition để phục vụ như là một phương tiện vận tải thoát khẩn cấp.

Tàu vũ trụ Soyuz được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ngày thứ ba 7 tháng 6 năm 2011 lúc 9:12 UTC (08 tháng sáu 2011, 02:12 giờ địa phương)[4]. Soyuz sẽ cập vào Trạm vũ trụ quốc tế khoảng 5:22 EDT chiều ngày Thứ Năm 9 Tháng Sáu, 2011 [5][6] Tàu vũ trụ có người mang theo một phi hành đoàn ba người (Sergey Volkov người Nga; Michael E. Fossum người Mỹ; Satoshi Furukawa người Nhật Bản). Các phi hành đoàn đã hạ cánh tại Kazakhstan lúc 02:26 UTC ngày 22 tháng 11 năm 2011.[3]

11393-soyuz-tma-02m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)