User Tools

Site Tools


11348-ph-ng-2-th-nh-ph-c-mau-la-gi

Phường 2 là một phường thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính phường 2:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp
  • phía Bắc giáp
  • Quyết định 33B-HĐBT[1] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập phường 2 và phường 3 thành một phường lấy tên là phường 2, thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải.
  • Nghị quyết [2] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó, phường 2 của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 21/1999/NĐ-CP[3] ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, phường 2 thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.
  1. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
  2. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
  3. ^ Nghị định 21/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau
11348-ph-ng-2-th-nh-ph-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)