User Tools

Site Tools


11338-flerovi-la-gi

Flerovi,  114Fl
Tính chất chung
Tên, ký hiệu flerovi, Fl
Phiên âm phle-rô-vi
Hình dạng không rõ
Flerovi trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử (Z) 114
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) [289]
Phân loại Không rõ; có lẽ giống khí hiếm
Nhóm, phân lớp 14, p
Chu kỳ Chu kỳ 7
Cấu hình electron có lẽ [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
(dự đoán)

mỗi lớp

2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
(dự đoán)
Tính chất vật lý
Trạng thái vật chất solid dự đoán[1]
Nhiệt độ nóng chảy 340 K ​(70 °C, ​160 (dự đoán)[1] °F)
Nhiệt độ sôi 420 K ​(150 °C, ​300 (dự đoán)[1] °F)
Mật độ 14 (dự đoán)[1] g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa)
Tính chất nguyên tử
Trạng thái ôxy hóa 2, 4 (dự đoán)[2]
Năng lượng ion hóa Thứ nhất: 820 (dự đoán)[1] kJ·mol−1
Thứ hai: 1 620 (dự đoán)[1] kJ·mol−1
Bán kính liên kết cộng hóa trị 143 (ước lượng)[3] pm
Thông tin khác
Số đăng ký CAS 54085-16-4
Đồng vị ổn định nhất
Bài chính: Đồng vị của flerovi
iso NA Chu kỳ bán rã DM DE (MeV) DP
289Fl syn 2,6 s α 9,82, 9,48 285Cn
289bFl ? syn 1,1 min α 9,67 285bCn ?
288Fl syn 0,8 s α 9,94 284Cn
287Fl syn 0,48 s α 10,02 283Cn
287bFl ?? syn 5,5 s α 10,29 283bCn ??
286Fl syn 0,13 s 40% α 10,19 282Cn
60% SF
285Fl syn 125 ms α 281Cn

Flerovi (phát âm như "fle-rô-vi"; tên quốc tế: flerovium), trước đây tạm gọi ununquadi (phát âm như "un-un-khoa-đi"; tên quốc tế: ununquadium), nguyên tố hóa học có tính phóng xạ với ký hiệu Fl (trước đây Uuq) và số nguyên tử 114. Nguyên tố lấy tên gọi từ nhà vật lý Liên Xô Georgy Nikolayevich Flyorov (hoặc Flerov), người sáng lập ra Viện liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân ở Dubna, Nga, nơi khám phá ra nguyên tố này. Tên gọi được IUPAC phê chuẩn ngày 31 tháng 5 năm 2012.[4]

Có khoảng 80 nguyên tử phân rã của flerovi đã được quan sát cho đến ngày nay, trong đó có 50 được quan sát trực tiếp và 30 từ phân rã của các nguyên tố nặng hơn livermori và ununocti. Tất cả phân rã được gán cho 4 đồng vị nằm cạnh với số khối 286-289. Đồng vị tồn tại lâu nhất là 289Fl có chu kỳ bán rã ~2,6 giây, mặc dù có dấu hiệu cho thấy đồng phân hạt nhân 289bFl, có chu kỳ bán rã lâu hơn là ~66 s, đó có thể là một trong các hạt nhân tồn tại lâu nhất trong vùng nguyên tố siêu nặng.

Các nghiên cứu về đặc điểm hóa học ban đầu chỉ ra rõ ràng rằng flerovi có các tính chất không giống 'eka'-chì và thể hiện ứng xử giống nguyên tố siêu nặng đầu tiên đặc trưng cho các tính chất giống khí hiếm do các hiệu ứng tương đối.[5] Tuy nhiên, các thí nghiệm gần đây sử dụng một thiết lập khác chỉ ra rằng flerovi có thể thực sự có các tính chất của kim loại.

Phương tiện liên quan tới Flerovium tại Wikimedia Commons

11338-flerovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)