User Tools

Site Tools


11335-t-n-th-nh-gi-rai-la-gi

Tân Thạnh là một xã thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

 • Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
 • Ngày 11/12/2017, Sở Xây dựng có văn bản số 1348/SXD-QHKT về việc góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Tân Thạnh, thị xã Giá Rai:

1. Để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa (nâng cấp từ xã lên phường), đảm bảo yêu cầu về quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở theo quy định, Sở Xây dựng thống nhất việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với khu vực này. Cần lưu ý, do quy hoạch chung thị xã Giá Rai hiện nay chưa được điều chỉnh, bổ sung mở rộng (chỉ có quy hoạch chung đô thị Hộ Phòng – Giá Rai) nên cần nghiên cứu giải pháp kết nối hạ tầng với khu trung tâm thị xã cho phù hợp.

2. Về nội dung hồ sơ:

- Về hồ sơ thành phần bản vẽ: Đảm bảo thể hiện đầy đủ các thành phần bản vẽ, các ký hiệu bản vẽ, khung tên, quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng.

- Về nội dung thuyết minh: Thực hiện đầy đủ theo 06 nội dung cơ bản quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng. Qua đối chiếu Sở Xây dựng đề nghị bổ sung nội dung:

+ Phần đánh giá hiện trạng cần lưu ý vấn đề ngập úng, nước dâng khi triều cường (nếu có) để có giải pháp xử lý phù hợp.

+ Bổ sung thông số quy hoạch các khu chức năng như: Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi, chiều cao công trình, cao độ xây dựng, … cho từng lô phố. Đối với các khu vực chỉnh trang, quy định mật độ xây dựng ở mức tối đa cho phép để đảm bảo yếu tố khả thi.

+ Bổ sung các mốc tọa độ quốc gia tại ranh quy hoạch để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Bổ sung nội dung quy hoạch cao độ xây dựng.

 • Lưu ý: ngoài số liệu thủy văn, cần tham khảo quy hoạch chung thị xã Giá Rai, quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Láng Trâm và hiện trạng tuyến Quốc lộ 1A để đề xuất cho phù hợp.

+ Quy hoạch chiếu sáng công cộng: Định hướng sử dụng đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

+ Bổ sung phần quy hoạch cây xanh (cây xanh công viên, cây xanh đường phố, …).

+ Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

3. Các vấn đề khác: Để đảm bảo chất lượng của đồ án, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, o đơn vị tư vấn lưu ý:

- Tôn trọng hiện trạng các khu dân cư đã ổn định, quy hoạch theo hướng cải tạo và chỉnh trang, hạn chế việc bồi hoàn giải tỏa, đảm bảo tính khả thi cho đồ án và tránh tình trạng quy hoạch treo.

- Để tránh chồng chéo, cần rà soát và cập nhật thêm các quy hoạch ngành (Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương,…) có liên quan.

Địa giới hành chính xã Tân Thạnh:

Xã Tân Thạnh gồm 10 Ấp:

1. Ấp 8.

2. Ấp 9.

3. Ấp 10.

4. Ấp 10A.

5. Ấp 10B.

6. Ấp Gò Muồng.

7. Ấp Kinh Lớn.

8. Ấp Nhàn Dân A.

9. Ấp Nhàn Dân B.

10. Ấp Xóm Mới.

Có nhiều song ngồi. phương tiện chủ yếu là xuồng ghe, và xe. Tự nhiên khá ổn định

 • Trường tiểu Mầm non Tân Thạnh.
 • Trường Tiểu học Tân Thạnh.
 • Trường THCS TÂN THẠNH.
 • Trường THPT TÂN THẠNH

Chủ yếu dựa trên nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trồng lúa nước, cây ăn quả, Chế biến thủy sản

Có tuyến lộ Quốc lộ Phụng Hiệp đi qua đoạn Ấp 8, và quốc lộ 1

 • Quyết định 326-CP[1] ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ, xã Tân Thành thuộc huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải.
 • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Tân Thành thành ba xã lấy tên là xã Tân Thành, xã Tân Định và xã Tân Thạnh.
 • Quyết định 94-HĐBT[3] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Tân Thạnh của huyện Cà Mau vào huyện Giá Rai.
 • Quyết định ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Tân Thạnh trực thuộc thị xã Giá Rai.
11335-t-n-th-nh-gi-rai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)