User Tools

Site Tools


11309-ph-ch-t-ch-n-c-c-ng-h-a-x-h-i-ch-ngh-a-vi-t-nam-la-gi

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Phó Chủ tịch nước là chức vụ phó nguyên thủ tại Việt Nam. Theo Hiến pháp Việt Nam, chức vụ này do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội, có nhiệm vụ giúp đỡ Chủ tịch nước trong một số công việc. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước sẽ là quyền Chủ tịch nước khi đất nước khuyết chức danh này. Trên thực tế, từ năm 1992 đến nay, vị trí này đều do phụ nữ đảm nhiệm.

Tại phiên họp ngày 27 tháng 9 năm 1945, Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bàn bạc và nhất trí để Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch Chính phủ mà không thông qua bầu cử. Ông giữ chức vụ này từ tháng 1 đến tháng 7 năm 1946, khi tranh chấp giữa Việt Minh và các phe phái đối lập xảy ra, Nguyễn Hải Thần phải bỏ trốn sang Trung Quốc.

Điều thứ 44 Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 lần đầu tiên quy định chức vụ Phó Chủ tịch Nước. Điều 46 cũng quy định "Phó chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chọn trong nhân dân và bầu theo lệ thường". Tuy nhiên, chức vụ này trên thực tế không có người đảm nhiệm.

Từ năm 1960, Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được bầu vào chức vụ này và ông cũng là người kế vị chức vụ Chủ tịch nước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969. Ông tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước cho đến khi qua đời vào năm 1980. Thay thế ông ở chức vụ Phó Chủ tịch nước là Nguyễn Lương Bằng (từ 1969 đến 1979).

Phó Chủ tịch nước do Chủ tịch nước đề nghị trong số đại biểu Quốc hội, và được Quốc hội thông qua bằng cách bầu chọn. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch nước làm nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch ủy quyền làm một số nhiệm vụ hoặc làm quyền Chủ tịch.

Thông thường, chức vụ Phó chủ tịch nước được lựa chọn và là vị trí cân bằng với chức vụ Chủ tịch nước. Trong thời gian 1976-1980, ngoài Nguyễn Lương Bằng, còn có Nguyễn Hữu Thọ, cựu Chủ tịch Hội đồng cố vấn của chính quyền lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, được bổ sung vào chức vụ này. Đến giữa năm 1980, Nguyễn Hữu Thọ làm quyền Chủ tịch nước một thời gian ngắn.

Các Phó nguyên thủ qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

stt Tên Năm sinh Chức Vụ Thời gian cầm quyền Đảng phái Chức vụ khác Chủ tịch nước đương nhiệm
Nguyễn Hải Thần 1878-1959 Phó Chủ tịch Chính phủ 9/1945 - 3/1946 Việt Nam Cách

mạng Đồng Minh Hội (Việt Cách)

Đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Kháng chiến Uỷ Viên Hội 3/1946 - 7/1946
Vũ Hồng Khanh 1898-1993 Phó Chủ tịch Kháng chiến Uỷ Viên Hội 3/1946 - 7/1946 Việt nam Quốc Dân Đảng (Việt Quốc) Đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh
11309-ph-ch-t-ch-n-c-c-ng-h-a-x-h-i-ch-ngh-a-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)