User Tools

Site Tools


11301-ic-1101-la-gi

Thiên hà IC 1101 là một thiên hà siêu khổng lồ nằm tại trung tâm của chòm thiên hà Abell 2019 và cách xa trái đất vào khoảng 1.070 triệu năm ánh sáng. Theo các nghiên cứu và thống kê hiện nay, năm 2011, đây là thiên hà lớn nhất mà con người phát hiện được.

Đường kính của thiên hà IC 1101 vào khoảng 5 triệu rưỡi năm ánh sáng tức là vào khoảng gấp 55 lần đường kính của dải Ngân Hà và nó có khoảng chừng 100.000 tỉ (1014) ngôi sao các loại. Do đó khối lượng của thiên hà này được phỏng đoán vào khoảng 2.000 lần khối lượng của Ngân Hà.

Sở dĩ IC 1101 có được kích thước này, theo các khoa học gia, là trong suốt cuộc đời của mình (tuổi của IC 1101 vào khoảng 12 tỉ năm), IC 1101đã va chạm vào và đã nuốt các thiên hà nhỏ khác có kích thước vào khoảng Ngân Hà hoặc là Tinh Vân Tiên Nữ (Andromeda galaxy).

Thiên hà IC 1101 được khám phá ra bởi nhà thiên văn học người Anh, Frederick William Herschel I, vào ngày 19 tháng Sáu, năm 1790.

11301-ic-1101-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)