User Tools

Site Tools


11224-th-nh-ph-c-th-nh-h-a-la-gi

Thạnh Phước là xã thuộc huyện Thạnh Hóa, Long An. Là một trong 2 xã được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của huyện Thạnh Hóa.

  • Dân số: 7.250 người (01/04/2009).
  • Dân tộc: Kinh, Khơ me.

Bao gồm 4 ấp: ấp Ông Quới, ấp Đá Biên, ấp Cả Sáu, ấp Thạnh Trung.

Đến năm 1978 – 1979, vùng này chủ yếu vẫn là trồng sắn, lúa mùa một vụ, trúng đậm, đạt 2 tấn/ha.

Ngày 26/6/1989 Quyết Định của Hội đồng Bộ trưởng số 74/HĐBT về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An. Huyện Mộc Hoá, chia xã Thạnh Phước thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Phước và xã Tân Hiệp. Xã Thạnh Phước (mới) có 7.581 hécta diện tích tự nhiên và 2.820 nhân khẩu. Địa giới xã Thạnh Phước (mới ở phía đông giáp xã Thạnh Phú; phía tây giáp huyện Mộc Hoá; phía nam giáp huyện Tân Thạnh; phía bắc giáp xã Tân Hiệp.

Nguyễn Văn Khánh (tức Nguyễn Văn Be) Sinh năm 1940 quê quán xã Thạnh Phước, tham gia cách mạng từ rất sớm, chức vụ xã đội trưởng xã Thạnh Phước, Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 20/12/1994.

11224-th-nh-ph-c-th-nh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)