User Tools

Site Tools


11212-u-minh-th-tr-n-la-gi

U Minh
Thị trấn
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh

U Minh là một thị trấn huyện lỵ của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Nguyễn Phích thành ba xã và một thị trấn lấy tên là xã Nguyễn Phích, xã Phuyễn Phích A, xã Nguyễn Phích B và thị trấn U Minh.

Địa giới của thị trấn U Minh:

  • Phía bắc giáp xã Nguyễn Phích B;
  • Phía đông giáp xã Nguyễn Phích;
  • Phía tây giáp xã Khánh Lâm và xã Khánh Hòa;
  • Phía nam giáp xã Khánh Lâm.
  1. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
  • Danh sách thị trấn tại Việt Nam
11212-u-minh-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)