User Tools

Site Tools


11170-l-ng-th-tr-n-x-la-gi

Lương Thế Trân là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Lương Thế Trân:

 • phía Đông giáp
 • phía Tây giáp
 • phía Nam giáp
 • phía Bắc giáp
 • Quyết định 326-CP[1] ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ, xã Lương Thế Trân thuộc huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải.
 • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Lương Thế Trân thành ba xã lấy tên là xã Lương Thế Trân, xã Thạnh Trung và xã Thạnh Phú.
 • Quyết định 94-HĐBT[3] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Lương Thế Trân của huyện Cà Mau vào huyện Cái Nước.
 • Quyết định 33B-HĐBT[4] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Thạnh Trung và xã Lương Thế Trân thành một xã lấy tên là xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải.
 • Nghị quyết [5] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.
 • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[6] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, xã Lương Thế Trân thuộc huyện Cái Nước.
 • Nghị định 192/2004/NĐ-CP[7] ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập xã Thạnh Phú huyện Cái Nước trên cơ sở 3.111 ha diện tích tự nhiên và 13.725 nhân khẩu của xã Lương Thế Trân. thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
 1. ^ Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 2. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. ^ Quyết định 94-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 4. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 5. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
 6. ^ Nghị định 138/2003/NĐ-CP về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
 7. ^ Nghị định 192/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
11170-l-ng-th-tr-n-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)