User Tools

Site Tools


11143-ph-c-th-nh-m-tho-la-gi

Phước Thạnh là một xã thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Phước Thạnh có 1.017,60 ha diện tích tự nhiên[1] và 12.105 nhân khẩu[1], số liệu ngày ngày 29 tháng 06 năm 2009.

Địa giới hành chính xã Phước Thạnh:

  • Đông giáp xã Trung An
  • Tây giáp xã Thạnh Phú và xã Long Hưng
  • Nam giáp xã Trung An và xã Thạnh Phú
  • Bắc giáp xã Long An và xã Tam Hiệp và xã Long Định

Nghị quyết số 28/NQ-CP[1] ngày 29 tháng 06 năm 2009, thành lập xã Phước Thạnh thuộc thành phố Mỹ Tho trên cơ sở điều chỉnh 329,90 ha diện tích tự nhiên và 4.174 nhân khẩu của xã Long An; 177,69 ha diện tích tự nhiên và 1.754 nhân khẩu của xã Thạnh Phú; 510,01 ha diện tích tự nhiên và 6.177 nhân khẩu của xã Phước Thạnh (phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Phước Thạnh thuộc huyện Châu Thành điều chỉnh về thành phố Mỹ Tho);

11143-ph-c-th-nh-m-tho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)