User Tools

Site Tools


11139-ferdinand-i-qu-c-la-m-th-n-th-nh-la-gi

Ferdinand I (10 tháng 3, 1503 tại Alcála de Henares (gần Madrid), Vương quốc Castile – 25 tháng 7, 1564 tại Praha, Bohemia nay là Tiệp Khắc) là một quốc vương thuộc dòng họ Habsburg ở Trung Âu. Ông là con của Felipe I của Castile và Juana I của Castile.

Ông thừa kế các lãnh thổ Habsburg ở Áo từ tay vua anh Karl V (đế quốc La Mã Thần thánh) (cũng là vua Tây Ban Nha). Từ năm 1521-1564 ông là Đại công tước của Áo. Sau cái chết của người em vợ là vua Lajos II của Hungary, Ferdinand trở thành vua Bohemia và Hungary-Croatia (1526-1564). Khi từ ngôi năm 1556, Karl truyền ngôi Hoàng đế La Mã Thần thánh cho Ferdinand, trong khi Karl truyền Đế quốc Tây Ban Nha, Naples, Sicilia, Milan, Hà Lan và Franche-Comté cho con là Felipe II.

Khẩu hiệu của vị hoàng đế này là Fiat justitia et pereat mundus.

11139-ferdinand-i-qu-c-la-m-th-n-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)