User Tools

Site Tools


11127-l-v-n-l-m-x-la-gi

Lý Văn Lâm là một xã ngoại thành thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Lý Văn Lâm là một xã ngoại thành thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã Lý Văn Lâm nằm ở phía tây nam của thành phố Cà Mau.

Xã này giáp ranh với phường 7, phường 8, xã Hòa Thành thuộc thành phố Cà Mau và xã Khánh Bình thuộc huyện Trần Văn Thời.

Đây là một xã nông nghiệp, cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản, chủ yếu làm tôm sú, tôm càng xanh.

 • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, xác định địa giới của xã Lý Văn Lâm như sau:

- phía bắc giáp sông Tắc Thủ (xã Tân Lợi);

- phía đông giáp thị xã Cà Mau;

- phía tây giáp huyện Trần Thời;

- phía nam giáp xã Thạnh Phú.

 • Quyết định 94-HĐBT[2] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng:
 1. Sáp nhập xã Lý Văn Lâm của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;
 2. Sáp nhập 1/3 ấp Sở Tại của xã Thạch Phú (huyện Cà Mau) vào xã Lý Văn Lâm.
 • Quyết định 33B-HĐBT[3] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng tách 950 hécta đất với 2.500 người của phường 8 để sáp nhập vào xã Lý Văn Lâm.
 • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, xã Lý Văn Lâm của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.
 • Nghị định 21/1999/NĐ-CP[5] ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, xã Lý Văn Lâm thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.
 1. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 2. ^ Quyết định 94-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 3. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 4. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
 5. ^ Nghị định 21/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau
11127-l-v-n-l-m-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)