User Tools

Site Tools


11115-nikodem-dyzma-la-gi

Nikodem Dyzma (phiên âm: Ni-kô-điêm Đư-giơ-ma) là nhân vật trung tâm trong tác phẩm Đường công danh của Nikodem Dyzma của nhà văn Tadeusz Dołęga-Mostowicz.

Mục lục

  • 1 Xuất thân
  • 2 Hành trạng
  • 3 Có tài cơ hội.Xem thêm
  • 4 Tham khảo

Nikodem Dyzma vốn dĩ chỉ là một anh thủ thư quèn, sống ở một thị trấn nhỏ miền Nam Ba Lan.

  • Đường công danh của Nikodem Dyzma (Tadeusz Dołęga-Mostowicz, tiểu thuyết)
11115-nikodem-dyzma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)