User Tools

Site Tools


11100-tonpheung-la-gi

Tonpheung là một huyện (muang, mường) thuộc tỉnh Bokeo ở tây bắc nước Lào [1].. Đây là huyện cực tây của Lào, nằm tại Tam giác Vàng và có biên giới với Thái Lan và Myanma. Do đó, trong quá khứ có nhiều cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến huyện, nhất là vì thuốc phiện.

11100-tonpheung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)