User Tools

Site Tools


11058-t-c-v-n-la-gi

Tắc Vân là một xã thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Tắc Vân:

  • phía Đông giáp: Huyen Dong Hai tinh Bac Lieu
  • phía Tây giáp: Xa Tan Thanh,Phuong Tan Thanh
  • phía Nam giáp: Xa Dinh Binh, P6 TP CM
  • phía Bắc giáp: huyen Gia Rai tinh Bac Lieu
  • Quyết định 94-HĐBT[1] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập thị trấn Tắc Vân của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau thành xã Tắc Vân, thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;
  • Nghị quyết [2] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, xã Tắc Vân của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 21/1999/NĐ-CP[3] ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.
11058-t-c-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)