User Tools

Site Tools


11056-ksvk-la-gi

KSVK (tiếng Nga:КСВК, Крупнокалиберная Снайперская Винтовка Ковровская) đôi khi còn gọi là SVN-98 hay ASVK là loại súng bắn tỉa công phá sử dụng thiết kế bullpup của Nga. Loại súng này sử dụng các loại đạn lớn để bắn xuyên những bức tường dày và các loại xe thiết giáp nhẹ.

Việc thiết kế KSVK được thực hiện trong những năm 1990. Nó được chế tạo dựa trên mẫu thử nghiệm SVN-98 vì thế nên đôi khi nó còn được gọi là SVN-98. loại súng này sử dụng với một số lượng giới hạn trang bị cho các đơn vị hoạt động đặc biệt của Nga.

KSVK sử dụng thiết kế bullpup, khóa nòng trượt và hộp đạn rời. Nó có một bộ phận chống giật lớn ở đầu nòng để giảm độ giật cao và giảm chấn động âm thanh của loại đạn 12,7 x 108 mm. KSVK có thanh răng để gắn các loại ống nhắm khác nhau cũng như có điểm ruồi dự phòng để dùng trong các tình huống khẩn cấp.

11056-ksvk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)