User Tools

Site Tools


11027-an-b-nh-cao-l-nh-la-gi

An Bình là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

- Địa giới của xã An Bình ở phía bắc giáp xã Nhị Mỹ, phía nam giáp xã Mỹ Trà, phía đông giáp xã Mỹ Thọ và xã Nhị Mỹ và ở phía tây giáp xã Mỹ Trà.[1].

  • Quyết định 382-CP[1][2] ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ, thành lập xã Nhị Bình thành hai xã lấy tên là xã Nhị Mỹ và xã An Bình.
  • Quyết định 4-CP[3] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã An Bình thuộc huyện Cao Lãnh
  • Quyết định 13-HĐBT[4] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã An Bình thuộc huyện Cao Lãnh
11027-an-b-nh-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)