User Tools

Site Tools


11002-di-u-blyth-la-gi

Diều Blyth (danh pháp hai phần: Nisaetus alboniger) là một loài chim săn mồi thuộc họ Accipitridae. Loài này trước đây có danh pháp là Spizaetus alboniger[2][3]

Chúng sinh sống ở bán đảo Mã Lai, Singapore, Sumatra, Borneo. Nó là một loài chim ở đồng rừng thưa, dù các quần thể ở đảo thì thích rừng rậm hơn. Con mái xây tổ trên cây và đẻ một trứng. Chúng có chiều dài từ 51–58 cm.

  1. ^ BirdLife International 2009. Nisaetus alboniger trong IUCN 2010. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. Phiên bản 2010.4. www.iucnredlist.org Tra cứu ngày 1 tháng 6 năm 2011.
  2. ^ Helbig A. J., Kocum A., Seibold I., Braun M. J., 2005. A multi-gene phylogeny of aquiline eagles (Aves: Accipitriformes) reveals extensive paraphyly at the genus level. Mol. Phylogenet. Evol. 35(1):147-164, doi:10.1016/j.ympev.2004.10.003
  3. ^ E. Haring, K. Kvaløy, J. O. Gjershaug, N. Røv, A. Gamauf, 2008 Convergent evolution and paraphyly of the hawk-eagles of the genus Spizaetus (Aves, Accipitridae) – phylogenetic analyses based on mitochondrial markers. J. Zool. Syst. Evol. Res., 45(4): 353–365, doi:10.1111/j.1439-0469.2007.00410.x
11002-di-u-blyth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)