User Tools

Site Tools


10986-mang-c-ho-nh-la-gi

Mang (chữ Hán: 芒市, bính âm: Máng shì, trước năm 2010 gọi là Lộ Tây, chữ Hán giản thể: 潞西市, bính âm: Lùxī shì) là một thị xã thuộc châu tự trị dân tộc Thái, Cảnh Pha Đức Hoành, tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 2.987 km² và dân số khoảng 343.400 người. Huyện Lộ Tây đã được nâng thành huyện cấp thị (thị xã) năm 1996. Khu trung tâm của thị xã này là trấn Mang Thị (芒市). Các dân tộc sinh sống trong huyện cấp thị này là Thái, Cảnh Pha, Đức Ngang, A Xương, Lật Túc và Hán, tổng nhân khẩu 37 vạn, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 51%.

Thị xã bao gồm 1 nhai đạo, 5 trấn, 5 hương và 1 hương dân tộc.

 • Nhai đạo:
 • Trấn:
  • Mang Thị (芒市)
  • Già Phóng (遮放)
  • Mãnh Kiết (勐戛)
  • Mang Hải (芒海)
  • Phong Bình (风平)
 • Hương
  • Hiên Cương (轩岗)
  • Giang Đông (江东)
  • Tây Sơn (西山)
  • Trung Sơn (中山)
  • Ngũ Xóa Lộ (五岔路)
  • Tam Đài Sơn Đức Ngang tộc (三台山德昂族)

Thị xã Mang nguyên gọi là Lộ Tây, trước đây còn gọi là "Mãnh Hoán" (phát âm: Měng Huàn). Năm 2008, 4.751 nhân sĩ sinh sống tại Lộ Tây tiến hành điều tra dân ý về việc khôi phục địa danh lịch sử, trong đó tên gọi Mang được 96,96% dân cư tán thành. Năm 2010, thị xã này được chính thức khôi phục địa danh lịch sử cổ là Mang.

10986-mang-c-ho-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)