User Tools

Site Tools


10958-ba-sao-cao-l-nh-la-gi

Ba Sao là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới của xã Ba Sao ở phía bắc giáp xã Trường Xuân và xã Phương Thịnh, phía nam giáp xã Nhị Mỹ và xã Phương Trà, phía đông giáp xã Mỹ Quý và ở phía tây giáp xã Phương Thịnh và xã Phong Mỹ.[1]

  • Quyết định 382-CP[1][2] ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ, chia xã Phương Thịnh thành hai xã lấy tên là xã Phương Thịnh và xã Ba Sao.
  • Quyết định 4-CP[3] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Ba Sao thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Quyết định 13-HĐBT[4] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Ba Sao thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
10958-ba-sao-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)