User Tools

Site Tools


10894-ph-m-c-l-nh-la-gi

Phạm Đức Lĩnh
Tiểu sử
Sinh Gia Viễn, Ninh Bình
Binh nghiệp
Thuộc Cục Cảnh sát biển Việt Nam
Cấp bậc Vietnam Marine Police Lieutenant General.jpg Trung tướng

Phạm Đức Lĩnh (?-) là một tướng lĩnh Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguyên quán ông tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Từ 2006 đến 2012, ông làm Cục trưởng cục Cảnh sát biển Việt Nam.

  • Các Tướng lĩnh LLVT là người quê gốc Ninh Bình
  • Bên lề đại hội Đảng
10894-ph-m-c-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)