User Tools

Site Tools


10869-two-thrones-la-gi

Two Thrones
Nhà phát triển Paradox Entertainment
Nhà phát hành Strategy First
Nền tảng Microsoft Windows
Ngày phát hành 10 tháng 2 năm 2004
Thể loại Chiến lược thời gian thực, Chiến lược lớn
Chế độ Chơi đơn, Chơi mạng
Phương tiện truyền tải CD

Two Thrones (tạm dịch: Hai ngai vàng) là trò chơi máy tính thuộc thể loại chiến lược lớn thời gian thực được phát triển và phát hành bởi hãng Paradox Entertainment. Game là phần tiếp theo của phiên bản quốc tế của trò Svea Rike III, Europa Universalis: Crown of the North.

  • “Two Thrones for Windows”. Moby Games. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2007. 
10869-two-thrones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)