User Tools

Site Tools


10866-ph-v-ng-qu-c-r-o-de-la-plata-la-gi

Phó vương quốc Río de la Plata (tiếng Tây Ban Nha:Virreinato del Río de la Plata) là phó vương quốc được thành lập sau cùng và có thời gian tồn tại ngắn nhất của Đế quốc Tây Ban Nha ở Châu Mỹ

Phó vương quốc được thành lập năm 1776 từ một số khu vực vốn phụ thuộc Phó vương quốc Peru, chủ yếu thuộc đồng bằng Riso de la Plata, tương ứng với lãnh thổ ngày nay của các nước Argentina, Bolivia, Paraguay và Uruguay. Buenos Aires, nằm ở bờ tây của cửa sông Río de la Plata, đối diện với đồn biên giới của Bồ Đào Nha, đã được chọn làm phó đô. Việc thành lập phó vương quốc đã thúc đẩy phát triển thương mại (Buenos Aires từ đó trở thành một nơi chủ yếu cho các hoạt động thương mại hợp pháp) cũng như đem lại lợi ích về mặt an ninh khi nhiều thế lực nước này đang chú ý tới khu vực, chẳng hạn như Anh Quốc hay Bồ Đào Nha. Sau khi nổ ra phong trào đòi độc lập, phó vương quốc đã chấm dứt sự tồn tại trên thực tế vào năm 1824.

Danh sách các Phó vương:[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Pedro Antonio de Cevallos: 1776 - 1778
 2. Juan José de Salcedo: 1778 - 1784
 3. Nicolás del Campo: 1784 - 1789
 4. Nicolás de Arredondo: 1789 - 1795
 5. Pedro de Melo: 1795 - 1797
 6. Antonio Olaguer Feliú: 1797 - 1799
 7. Gabriel de Avilés: 1799 - 1801
 8. Joaquín del Rozas: 1801 - 1804
 9. Rafael de Sobremonte: 1804 - 1807
 10. Santiago de Liniers: 1807 - 1809
 11. Baltasar de Cisneros: 1809 - 1810, bị nhân dân lật đổ để lập "Cộng hòa thứ nhất": Saavedra - Matheu: 1810 - 1811
 12. Francisco Javier de Elío: 1811 - 1812
 • Abad de Santillán, Diego. Historia Argentina (bằng tiếng Tây Ban Nha). Buenos Aires: TEA (Tipográfica Editora Argentina). 
 • Lynch, John. Spanish Colonial Administration, 1782-1810: The Intendant System in the Viceroyalty of the Río de la Plata. London, University of London, Athlone Press, 1958.
10866-ph-v-ng-qu-c-r-o-de-la-plata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)