User Tools

Site Tools


10839-ch-t-i-u-ti-t-truy-n-t-n-hi-u-protein-g-la-gi

Chất điều tiết truyền tín hiệu protein G (Regulators of G protein signaling - RGS) là các vực protein có vai trò hoạt hóa tính chất GTPase của tiểu đơn vị α của thể dị tam tụ của protein G.

RGS là một vực protein đa chức năng và có vai trò đẩy nhanh hoạt tính của các enzyme GTPase, nhờ đó xúc tiến quá trình thủy phân GTP thành GDP bởi tiểu đơn vị alpha của protein G, vì thế protein G bị bất hoạt và quá trình truyền tín hiệu của thụ thể bắt cặp với protein G (GPCR) cũng chịu số phận tương tự[2]. Hoạt động của protein RGS nhanh chóng xử lý GTP đang bám vào tiểu đơn vị alpha của protein G bằng cách ổn định trạng thái chuyển tiếp của G.

Tất cả các RGS bao hàm một hộp RGS hay vực RGS, thành phần này cần thiết cho protein điều tiết này. Một số RGS có kích thước nhỏ như RGS1 và RGS4 chỉ bao hàm hộp RGS cộng thêm một số thành phần không đáng kể khác, trong khi các RGS lớn bao hàm thêm một số vực protein nhằm giúp bổ trợ thêm chức năng của protein này[3].

Các vực RGS có thể được tìm thấy nằm cùng trong một protein với các vực khác, bao hàm: DEP có chức năng tác động vào màng sinh chất (Bản mẫu:InterPro), PDZ để bám vào GPCR (Bản mẫu:InterPro), PTB để bám vào phosphotyrosine (Bản mẫu:InterPro), RBD để bám vào Ras (Bản mẫu:InterPro), môtíp GoLoco để hoạt hóa chất ức chế nucleotide guanine (Bản mẫu:InterPro), PX để bám vào phosphatidylinositol (Bản mẫu:InterPro), PXA đi kèm với PX (Bản mẫu:InterPro), PH để kích thích sự trao đổi nucleotide guanine (Bản mẫu:InterPro), và GGL nhằm bám vào tiểu đơn vị beta của protein G (Bản mẫu:InterPro)[4]. Các RGS bao hàm GGL có thể tương tác với tiểu đơm vị beta của G để hình thành các thể dị nhị tụ mới và phức hợp tiểu đơn vị alpha của G, nhờ đó ngăn chặn sự hình thành của thể tam tụ.

Một số protein người bao hàm RGS:

 • ADRBK1, ADRBK2, AXIN1, AXIN2
 • GRK1, GRK4, GRK5, GRK6, GRK7,
 • RGS1, RGS2, RGS3, RGS4, RGS5, RGS6, RGS7, RGS8, RGS9, RGS10, RGS11, RGS12, RGS13, RGS14, RGS16, RGS17, RGS18, RGS19, RGS20, RGS21
 • RK
 • SNX13

Chất điều tiết protein bám vào GTP:

 1. ^ Coleman DE, Berghuis AM, Lee E, Linder ME, Gilman AG, Sprang SR (tháng 9 năm 1994). “Structures of active conformations of Gi alpha 1 and the mechanism of GTP hydrolysis”. Science 265 (5177): 1405–12. PMID 8073283. doi:10.1126/science.8073283. 
 2. ^ De Vries L, Farquhar MG, Zheng B, Fischer T, Elenko E (2000). “The regulator of G protein signaling family”. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 40: 235–271. PMID 10836135. doi:10.1146/annurev.pharmtox.40.1.235. 
 3. ^ Burchett SA (2000). “Regulators of G protein signaling: a bestiary of modular protein binding domains”. J. Neurochem. 75 (4): 1335–1351. PMID 10987813. doi:10.1046/j.1471-4159.2000.0751335.x. 
 4. ^ Dohlman HG, Chasse SA (2003). “RGS proteins: G protein-coupled receptors meet their match”. Assay Drug Dev Technol 1 (2): 357–364. PMID 15090201. doi:10.1089/154065803764958649. 
 • Structure of RGS4 bound to AlF4—activated G(i alpha1): stabilization of the transition state for GTP hydrolysis. Tesmer JJ, Berman DM, Gilman AG, Sprang SR; Cell 1997;89:251-261. PMID 9108480
 • Dohlman HG, Apaniesk D, Chen Y, Song J, Nusskern D (tháng 7 năm 1995). “Inhibition of G-protein signaling by dominant gain-of-function mutations in Sst2p, a pheromone desensitization factor in Saccharomyces cerevisiae”. Mol. Cell. Biol. 15 (7): 3635–43. PMC 230601. PMID 7791771. 
 • Watson N, Linder ME, Druey KM, Kehrl JH, Blumer KJ (tháng 9 năm 1996). “RGS family members: GTPase-activating proteins for heterotrimeric G-protein alpha-subunits”. Nature 383 (6596): 172–5. PMID 8774882. doi:10.1038/383172a0. 
 • Berman DM, Wilkie TM, Gilman AG (tháng 8 năm 1996). “GAIP and RGS4 are GTPase-activating proteins for the Gi subfamily of G protein alpha subunits”. Cell 86 (3): 445–52. PMID 8756726. doi:10.1016/S0092-8674(00)80117-8. 
 • De Vries L, Mousli M, Wurmser A, Farquhar MG (tháng 12 năm 1995). “GAIP, a protein that specifically interacts with the trimeric G protein G alpha i3, is a member of a protein family with a highly conserved core domain”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 92 (25): 11916–20. PMC 40514. PMID 8524874. doi:10.1073/pnas.92.25.11916. 
 • Dohlman HG (tháng 10 năm 2009). “RGS proteins: The early days”. Prog Mol Biol Transl Sci. 86: 1–14. PMID 20374711. doi:10.1016/S1877-1173(09)86001-8. 

Bản mẫu:GTP-binding protein regulators

10839-ch-t-i-u-ti-t-truy-n-t-n-hi-u-protein-g-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)