User Tools

Site Tools


10827--nh-b-nh-th-nh-ph-c-mau-la-gi

Định Bình
Địa lý
Dân số  
Dân tộc Kinh
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Cà Mau
Thành phố Thành phố Cà Mau
 Trụ sở UBND Ấp Xóm Lẫm Xã Định Bình Thành phố Cà Mau

Định Bình là một xã thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Định Bình:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp
  • phía Bắc giáp

Các ấp : Xóm Lung, Ba Dinh, Xóm Lẫm, Cây Trâm , Bình Thành , Cái Rô, Cái Ngang

Có các trường tiểu học Tiểu học Lê Văn Tám Tiểu học Kim Đồng

  • Quyết định 94-HĐBT[1] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Định Bình của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;
  • Nghị quyết [2] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, xã Định Bình của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 21/1999/NĐ-CP[3] ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, xã Định Bình thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.
10827--nh-b-nh-th-nh-ph-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)