User Tools

Site Tools


10757-t-n-l-c-th-i-b-nh-la-gi

Tân Lộc là một xã của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Tân Lộc có 34,20 km² diện tích tự nhiên và 10.100 nhân khẩu[1].

Địa giới hành chính xã Tân Lộc:

 • phía Đông giáp xã Tân Lộc Đông
 • phía Tây giáp xã Hồ Thị Kỹ, xã Thới Bình
 • phía Nam giáp xã An Xuyên
 • phía Bắc giáp xã Tân Lộc Bắc

Xã Tân Lộc có 3.420 ha diện tích tự nhiên và 10.100 nhân khẩu.

 • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải chia xã Tân Lộc thành bốn xã lấy tên là xã Tân Thới, xã Tân Bình, xã Tân Lộc và xã Tân Hải.
 • Quyết định 33B-HĐBT[3] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sáp nhập xã Tân Lộc và xã Tân Hải, huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải thành một xã lấy tên là xã Tân Lộc.
 • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó xã Tân Lộc, huyện Thới Bình thuộc tỉnh Cà Mau.
 • Nghị định 41/2000/NĐ-CP[1] ngày 29 tháng 08 năm 2000 của Chính phủ về việc thành lập xã thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau:
 1. Thành lập xã Tân Lộc Bắc trên cơ sở 3.709 ha diện tích tự nhiên và 10.156 nhân khẩu của xã Tân Lộc.
 2. Thành lập xã Tân Lộc Đông trên cơ sở 4.064 ha diện tích tự nhiên và 4.478 nhân khẩu của xã Tân Lộc.
 1. ^ a ă Nghị định 41/2000/NĐ-CP về việc chia tách, thành lập xã thuộc các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Thới Bình, tỉnh Cà Mau
 2. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 4. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
10757-t-n-l-c-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)