User Tools

Site Tools


10713-t-n-b-ng-th-i-b-nh-la-gi

Tân Bằng là một xã của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Tân Bằng có diện tích 47,30 km² tự nhiên và 10.419 nhân khẩu[1].

Địa giới hành chính xã Tân Bằng:

Xã Tân Bằng có 4.730 ha diện tích tự nhiên và 10.419 nhân khẩu. Xã Tân Bằng được chia làm 07 ấp: - Ấp Lê Hoàng Thá (Kinh 4) - Ấp Nguyễn Huế (Kinh 5) - Ấp Kinh 6 - Ấp Tấn Công (Kinh 7) - Ấp Tân Bằng - Ấp Kinh 8 - Ấp Kinh 9

Trước khi thành lập xã:

  • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải chia xã Biển Bạch thành bốn xã lấy tên là xã Biển Bạch Tây, xã Biển Bạch Tân, xã Biển Bạch và xã Biển Bạch Đông.
  • Quyết định 33B-HĐBT[3] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải thể xã Biển Bạch Tân, huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải để sáp nhập vào xã Biển Bạch và xã Biển Bạch Tây.
  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó xã Biển Bạch, huyện Thới Bình thuộc tỉnh Cà Mau.

Thành lập xã mới Tân Bằng:

  • Nghị định 113/2005/NĐ-CP[1] ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, thành lập xã Tân Bằng trên cơ sở 4.730 ha diện tích tự nhiên và 10.419 nhân khẩu của xã Biển Bạch.
  1. ^ a ă Nghị định 113/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau
  2. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
  3. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
  4. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
10713-t-n-b-ng-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)