User Tools

Site Tools


10687-t-n-h-i-ph-t-n-c-mau-la-gi

Tân Hải là một xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Tân Hải:

  • phía Đông giáp xã Tân Hưng Tây và Rạch Chèo
  • phía Tây giáp vịnh Thái Lan
  • phía Nam giáp Thị trấn Cái Đôi Vàm
  • phía Bắc giáp xã Phú Tân

Xã chia gồm các ấp: Thanh Đạm, Kết Nghĩa, Công nghiệp, Đầu Sấu, Tân Phong, Cái Cám, Tân Điền, Thanh Bình

Về Y tế xã đã xây dựng 1 trạm y tế đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, đóng tại ấp Thanh Đạm, về đội ngũ cán bộ tại trạm có 1 bác sĩ, hai y sĩ, 1 hộ sinh và 1 y sĩ đông y. Về giáo dục xã có 3 điểm trường chính là trường Trung học cơ sở Tân Hải, trường tiểu học Tân Nghiệp A và trường tiểu học Tân Nghiệp B, ngoài các điểm trường tập trung còn có các điểm khác rãi điều các ấp trong toàn xã

có đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các ấp đã hoàn thành và được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới với hơn 47 km. Từ trung tâm xã có đường ô tô nối liền tuyến tỉnh lộ 986 từ Cái Nước đến huyện Phú Tân(Lộ cấp 6).

  • Nghị định 41/2003/NĐ-CP[1] ngày 22 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập xã Tân Hải trên cơ sở 4.233,56 ha diện tích tự nhiên và 10.150 nhân khẩu của xã Phú Tân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[2] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, sáp nhập xã Tân Hải của huyện Cái Nước vào huyện Phú Tân.
10687-t-n-h-i-ph-t-n-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)