User Tools

Site Tools


10673-vi-t-th-ng-ph-t-n-c-mau-la-gi

Việt Thắng là một xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Việt Thắng:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp
  • phía Bắc giáp
  • Nghị định 42/1999/NĐ-CP[1] ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Việt Thắng trên cơ sở có 3.865,27 ha diện tích tự nhiên và 10.300 nhân khẩu của xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[2] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, sáp nhập xã Việt Thắng của huyện Cái Nước vào huyện Phú Tân.
10673-vi-t-th-ng-ph-t-n-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)