User Tools

Site Tools


10664-oospira-duci-la-gi

Oospira duci
Oospira duci shell.jpg

Hình ảnh vỏ của loài Oospira duci

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng)

clade Heterobranchia
clade Euthyneura
clade Panpulmonata
clade Eupulmonata
clade Stylommatophora

informal group Sigmurethra
Liên họ (superfamilia) Clausilioidea
Họ (familia) Clausiliidae
Phân họ (subfamilia) Phadusinae
Tông (tribus) Megalophaedusini
Chi (genus) Oospira
Phân chi (subgenus) Oospira
Loài (species) O. duci
Danh pháp hai phần
Oospira duci
Maassen & Gittenberger, 2007[1]

Oospira duci là loài ốc thuộc họ Clausiliidae. Tên của loài này được đặt theo tên của nhà sinh vật học Lê Thiện Đức[1]. Oospira duci được phát hiện lần đầu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, gần một núi đá vôi tại khu vực làng Am, 20°27.39'N 105°13.65'E, Thanh Hóa, Việt Nam.[1]

  1. ^ a ă â Maassen W. J. M. & Gittenberger E. (2007). "Three new clausiliid land snails from Tonkin, northern Vietnam (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae)". Zoologische Mededelingen 81(1): http://www.zoologischemededelingen.nl/81/nr01/a10
10664-oospira-duci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)