User Tools

Site Tools


10646-nguy-n-vi-t-kh-i-ph-t-n-c-mau-la-gi

Nguyễn Việt Khái là một xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã có diện tích 111,31 km², dân số năm 1999 là 15.709 người,[1] mật độ dân số đạt 141 người/km².

Địa giới hành chính xã Nguyễn Việt Khái:

 • phía Đông giáp
 • phía Tây giáp
 • phía Nam giáp
 • phía Bắc giáp

- xã Việt Khái thuộc huyện Phú Tân đến ngày 17 tháng 05 năm 1984[3].

 • Quyết định 275-CP[4] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, chia xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải thành ba xã lấy tên là xã Việt Khái, xã Việt Hùng và xã Việt Thắng
 • Quyết định 23-HĐBT[5] ngày 28 tháng 3 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, chia xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải thành ba xã lấy tên là xã Việt Khái, xã Việt Dũng và xã Việt Cường.

- xã Nguyễn Việt Khái thuộc huyện Cái Nước từ ngày 17 tháng 05 năm 1984[3] đến ngày 17 tháng 11 năm 2003[6].

 • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Nguyễn Việt Khái (xã Việt Khái đổi tên) thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
 • Quyết định 33B-HĐBT[7] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, sáp nhập nhập xã Việt Khái với xã Việt Dũng thành một xã lấy tên là xã Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
 • Nghị quyết [8] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước thuộc tỉnh Cà Mau.

- xã Nguyễn Việt Khái thuộc huyện Phú Tân từ ngày 17 tháng 11 năm 2003[6].

 • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[6] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, sáp nhập xã Nguyễn Việt Khái của huyện Cái Nước vào huyện Phú Tân.
 1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
 2. ^ 51/1991/QĐ-TCCP
 3. ^ a ă â Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 4. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 5. ^ Quyết định 23-HĐBT năm 1983 về việc phân vạch địa giới thị trấn và một số xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 6. ^ a ă â Nghị định 138/2003/NĐ-CP về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
 7. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 8. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
10646-nguy-n-vi-t-kh-i-ph-t-n-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)