User Tools

Site Tools


10637-nh-ng-khu-v-c-b-l-c-li-n-bang-qu-n-l-la-gi

Những Khu vực Bộ lạc Liên bang Quản lý (FATA; tiếng Pashto: قبایلي سیمې، منځنۍ پښتونخوا‎; tiếng Urdu: وفاقی منتظم شدہ قبائیلی علاقہ جات‎) là một vùng bộ lạc bán tự trị ở tây bắc Pakistan, được thành lập vào năm 1917 cho đến khi sáp nhập vào tỉnh Khyber Pakhtunkhwa vào năm 2018. Nó bao gồm bảy agency (tương đương với huyện) và sáu vùng biên giới, và được quản lý trực tiếp bởi chính phủ liên bang qua một tập hợp đặc biệt luật gọi là Frontier Crimes Regulations (FCR). Nó tiếp giáp với các tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan của Pakistan về phía đông và nam, và các tỉnh Kunar, Nangarhar, Paktia, Khost và Paktika của Afghanistan về phía tây và bắc.

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2018, Quốc hội Pakistan đã bỏ phiếu ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp Pakistan đối với việc sáp nhập FATA vào tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đã được Thượng viện phê chuẩn vào ngày hôm sau. Vì sự thay đổi này ảnh hưởng đến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nó đã được trình bày để phê chuẩn tại Khyber Pakhtunkhwa vào ngày 27 tháng 5 năm 2018, và được thông qua với đa số phiếu. Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Tổng thống Pakistan đã ký Quy chế quản lý lâm thời FATA, một quy tắc tạm thời cho FATA cho đến khi sáp nhập với Khyber Pakhtunkhwa trong một khoảng thời gian hai năm.

Bản sửa đổi Hiến pháp thứ 31 nhận được sự đồng ý của tổng thống Mamnoon Hussain vào ngày 31 tháng 5 năm 2018, sau đó FATA chính thức sáp nhập với Khyber Pakhtunkhwa.

Lãnh thổ này gần như chỉ có người Pashtun sinh sống, những người cũng có mặt ở các tỉnh lân cận Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan. Người Pashtun chủ theo Hồi giáo. Các điểm dân cư lớn ở đây là Parachinar, Miramshah, Razmak, Wanna, Jamrud, và Landi Kotal.

10637-nh-ng-khu-v-c-b-l-c-li-n-bang-qu-n-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)