User Tools

Site Tools


10633-ph-t-n-x-ph-t-n-c-mau-la-gi

Phú Tân là một xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Phú Tân:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp
  • phía Bắc giáp
  • Nghị quyết [1] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Phú Tân, huyện Cái Nước trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 41/2003/NĐ-CP[2] ngày 22 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập xã Tân Hải trên cơ sở 4.233,56 ha diện tích tự nhiên và 9.532 nhân khẩu của xã Phú Tân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[3] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, sáp nhập xã Phú Tân của huyện Cái Nước vào huyện Phú Tân.
10633-ph-t-n-x-ph-t-n-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)