User Tools

Site Tools


10622-h-m-r-ng-n-m-c-n-la-gi

Hàm Rồng là một xã thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

 • xã Hàm Rồng thuộc huyện Năm Căn cũ đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[1]
  • Quyết định 75-HĐBT[2] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Hàm Rồng thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 168-HĐBT[1] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Hàm Rồng trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.
 • xã Hàm Rồng thuộc huyện Ngọc Hiển mới từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[1] đến ngày 17 tháng 11 năm 2003 [3].
  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, xã Hàm Rồng, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.
 • xã Hàm Rồng thuộc huyện Năm Căn mới từ ngày 17 tháng 11 năm 2003 [3] đến nay.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[3] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Hàm Rồng thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
10622-h-m-r-ng-n-m-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)