User Tools

Site Tools


10581--i-tuy-n-tham-d-gi-i-v-ch-b-ng-th-gi-i-la-gi

Các quốc gia theo số lần tham dự giải
Các quốc gia theo thành tích tốt nhất

Bài viết thống kê thành tích của 77 đội tuyển quốc gia đã từng ít nhất một lần tham dự một vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới.

Dưới đây là thống kê giải đầu tiên mà các đội giành quyền vào chơi một vòng chung kết World Cup.

Thành tích chi tiết từng đội tại các kỳ World Cup[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú
 • 1st — Vô địch
 • 2nd — Á quân
 • 3rd — Hạng ba
 • 4th — Hạng tư
 • SF — Bán kết (chỉ ở giải năm 1930, khi không có trận tranh hạng ba)[7]
 • QF — Tứ kết
 • R2 — Vòng 2 (1982: vòng hai chia bốn bảng 3 đội, tổng cộng 12 đội; từ năm 1986: vòng hai loại trực tiếp giữa 16 đội)
 • R1 — Vòng 1
 • •• — Vượt qua vòng loại nhưng bỏ cuộc
 • — Không vượt qua vòng loại
 • — Không tham gia/Bỏ cuộc
 • — Chủ nhà
 • q — Vượt qua vòng loại của kỳ World Cup sắp tới
Đội tuyển 1930
Uruguay
(13)
1934
Ý
(16)
1938
Pháp
(15)
1950
Brasil
(13)
1954
Thụy Sĩ
(16)
1958
Thụy Điển
(16)
1962
Chile
(16)
1966
Anh
(16)
1970
México
(16)
1974
Tây Đức
(16)
1978
Argentina
(16)
1982
Tây Ban Nha
(24)
1986
México
(24)
1990
Ý
(24)
1994
Hoa Kỳ
(24)
1998
Pháp
(32)
2002
Hàn Quốc
Nhật Bản
(32)
2006
Đức
(32)
2010
Cộng hòa Nam Phi
(32)
2014
Brasil
(32)
2018
Nga
(32)
2022
Qatar
(32)
2026
Canada
Hoa Kỳ
México
(48)
Số lần
tham dự
Tỷ lệ
vòng loại
 Algérie Không tham dự, là thuộc địa của Pháp × R1
13th
R1
22nd
R1
28th
R2
14th
TBD TBD 4/13 30.8
 Angola Không tham dự, là thuộc địa của Bồ Đào Nha × R1
23rd
TBD TBD 1/9 11.1
 Argentina 2nd R1
T-9th
× × × R1
13th
R1
10th
QF
5th
R2
8th
1st R2
11th
1st 2nd R2
10th
QF
6th
R1
18th
QF
6th
QF
5th
2nd R2
16th
TBD TBD 17/18 94.4
 Úc × × × × × × × R1
14th
R2
16th
R1
21st
R1
30th
R1
30th
TBD TBD 5/14 35.7
 Áo × 4th •• × 3rd R1
15th
× R2
7th
R2
8th
R1
T-18th
R1
23rd
TBD TBD 7/18 38.9
 Bỉ R1
11th
R1
15th
R1
13th
× R1
12th
R1
T-10th
R2
10th
4th R2
11th
R2
11th
R1
19th
R2
14th
QF
6th
3rd TBD TBD 13/20 65
 Bolivia R1
12th
× × R1
13th
× R1
21st
TBD TBD 3/18 16.7
 Bosna và Hercegovina Không tham dự, là một phần của Nam Tư × R1
20th
TBD TBD 1/6 16.7
 Brasil R1
6th
R1
14th
3rd 2nd QF
5th
1st 1st R1
11th
1st 4th 3rd R2
5th
QF
5th
R2
9th
1st 2nd 1st QF
5th
QF
6th
4th QF
6th
TBD TBD 21/21 100
 Bulgaria × × R1
15th
R1
15th
R1
13th
R1
12th
R2
15th
4th R1
29th
TBD TBD 7/19 36.8
 Cameroon Không tham dự, là thuộc địa của Pháp × × R1
17th
QF
7th
R1
22nd
R1
25th
R1
20th
R1
31st
R1
32nd
TBD TBD 7/13 53.8
 Canada × × × × × × × R1
24th
TBD TBD 1/14 7.1
 Chile R1
5th
× × R1
9th
3rd R1
T-13th
R1
11th
R1
22nd
× R2
16th
R2
10th
R2
9th
TBD TBD 9/18 50
 Trung Quốc Trung Hoa Dân Quốc × × × × × × × R1
31st
TBD TBD 1/11 9.1
 Colombia × × × R1
14th
R2
14th
R1
19th
R1
21st
QF
5th
R2
9th
TBD TBD 6/16 37.5
 Costa Rica × × × × × R2
13th
R1
19th
R1
31st
QF
8th
R1
29th
TBD TBD 5/16 31.3
 Croatia Không tham dự, là một phần của Nam Tư × 3rd R1
23rd
R1
22nd
R1
19th
2nd TBD TBD 5/6 83.3
 Cuba QF
8th
× × × × × × × TBD TBD 1/13 7.7
 Cộng hòa Séc[a] × 2nd QF
5th
× R1
14th
R1
9th
2nd R1
15th
R1
19th
QF
6th
R1
20th
TBD TBD 9/19 47.4
 Đan Mạch × × × × × × R2
9th
QF
8th
R2
10th
R1
24th
R2
11th
TBD TBD 5/15 33.3
 CHDC Congo Không tham dự, là thuộc địa của Bỉ × × R1
16th
× TBD TBD 1/12 9.1
 Đông Đức[b] Không tham dự, là một phần của Đức × × R2
6th
Đã sáp nhập với Tây Đức thành một nước Đức thống nhất 1/9 11.1
 Ecuador × × × × × × R1
24th
R2
12th
R1
17th
TBD TBD 3/15 20
 Ai Cập × R1
13th
× × × × × × R1
20th
R1
31st
TBD TBD 3/14 21.4
Đội tuyển 1930
Uruguay
(13)
1934
Ý
(16)
1938
Pháp
(15)
1950
Brasil
(13)
1954
Thụy Sĩ
(16)
1958
Thụy Điển
(16)
1962
Chile
(16)
1966
Anh
(16)
1970
México
(16)
1974
Tây Đức
(16)
1978
Argentina
(16)
1982
Tây Ban Nha
(24)
1986
México
(24)
1990
Ý
(24)
1994
Hoa Kỳ
(24)
1998
Pháp
(32)
2002
Hàn Quốc
Nhật Bản
(32)
2006
Đức
(32)
2010
Cộng hòa Nam Phi
(32)
2014
Brasil
(32)
2018
Nga
(32)
2022
Qatar
(32)
2026
Canada
Hoa Kỳ
México
(48)
Số lần
tham dự
Tỷ lệ
vòng loại
 El Salvador × × × × × × R1
16th
R1
24th
TBD TBD 2/13 15.4
 Anh × × × R1
8th
QF
6th
R1
11th
QF
8th
1st QF
8th
R2
6th
QF
8th
4th R2
9th
QF
6th
QF
7th
R2
13th
R1
26th
4th TBD TBD 15/18 83.3
 Pháp R1
7th
R1
T-9th
QF
6th
•• R1
11th
3rd R1
T-13th
R1
12th
4th 3rd 1st R1
28th
2nd R1
29th
QF
7th
1st TBD TBD 15/21 71.4
 Đức[b] × 3rd R1
10th
× 1st 4th QF
7th
2nd 3rd 1st R2
6th
2nd 2nd 1st QF
5th
QF
7th
2nd 3rd 3rd 1st R1
22nd
TBD TBD 19/19 100
 Ghana Không tham dự, là thuộc địa của Anh × × × R2
13th
QF
7th
R1
25th
TBD TBD 3/13 23.1
 Hy Lạp × × R1
24th
R1
25th
R2
13th
TBD TBD 3/19 15.8
 Haiti × × × × × R1
15th
× TBD TBD 1/14 7.1
 Honduras × × × × × × × R1
18th
R1
30th
R1
31st
TBD TBD 3/14 21.4
 Hungary × QF
6th
2nd × 2nd R1
10th
QF
5th
QF
6th
R1
15th
R1
14th
R1
18th
TBD TBD 9/19 47.4
 Iceland × × × × × × × × R1
28th
TBD TBD 1/13 7.7
 Indonesia[c] × × R1
15th
× × × × × × TBD TBD 1/13 7.7
 Iran × × × × × × × × R1
14th
× × R1
20th
R1
T-25th
R1
28th
R1
18th
TBD TBD 5/10 50
 Iraq × × × × × × × × × R1
23rd
TBD TBD 1/11 9.1
 Israel × R1
12th
TBD TBD 1/20 5
 Ý × 1st 1st R1
7th
R1
10th
R1
9th
R1
9th
2nd R1
10th
4th 1st R2
12th
3rd 2nd QF
5th
R2
15th
1st R1
26th
R1
22nd
TBD TBD 18/20 90
 Bờ Biển Ngà Không tham dự, là thuộc địa của Pháp × × × × R1
19th
R1
17th
R1
21st
TBD TBD 3/11 27.3
 Jamaica Không tham dự, là thuộc địa của Anh × × × R1
22nd
TBD TBD 1/12 8.3
 Nhật Bản × × × × × × R1
31st
R2
9th
R1
T-28th
R2
9th
R1
29th
R2
15th
TBD TBD 6/15 40
 Kuwait × × × × × × × × × R1
21st
TBD TBD 1/12 8.3
 México R1
13th
× R1
12th
R1
13th
R1
16th
R1
11th
R1
12th
QF
6th
R1
16th
QF
6th
× R2
13th
R2
13th
R2
11th
R2
15th
R2
14th
R2
10th
R2
12th
TBD TBD 16/19 84.2
 Maroc Không tham dự, là thuộc địa của Pháp × R1
14th
R2
11th
R1
23rd
R1
18th
R1
27th
TBD TBD 5/14 35.7
 Hà Lan × R1
T-9th
R1
14th
× × 2nd 2nd R2
15th
QF
7th
4th R2
11th
2nd 3rd TBD TBD 10/18 55.6
 New Zealand × × × × × R1
23rd
R1
22nd
TBD TBD 2/13 15.4
 Nigeria Không tham dự, là thuộc địa của Anh × R2
9th
R2
12th
R1
27th
R1
27th
R2
16th
R1
21st
TBD TBD 6/14 42.9
 CHDCND Triều Tiên Không tham dự, là thuộc địa của Nhật Bản × × QF
8th
× × × × R1
32nd
TBD TBD 2/10 20
 Bắc Ireland × × × QF
8th
R2
9th
R1
21st
TBD TBD 3/18 16.7
 Na Uy × × R1
12th
× R1
17th
R2
15th
TBD TBD 3/18 16.7
Đội tuyển 1930
Uruguay
(13)
1934
Ý
(16)
1938
Pháp
(15)
1950
Brasil
(13)
1954
Thụy Sĩ
(16)
1958
Thụy Điển
(16)
1962
Chile
(16)
1966
Anh
(16)
1970
México
(16)
1974
Tây Đức
(16)
1978
Argentina
(16)
1982
Tây Ban Nha
(24)
1986
México
(24)
1990
Ý
(24)
1994
Hoa Kỳ
(24)
1998
Pháp
(32)
2002
Hàn Quốc
Nhật Bản
(32)
2006
Đức
(32)
2010
Cộng hòa Nam Phi
(32)
2014
Brasil
(32)
2018
Nga
(32)
2022
Qatar
(32)
2026
Canada
Hoa Kỳ
México
(48)
Số lần
tham dự
Tỷ lệ
vòng loại
 Panama × × × × × × × × × × R1
32nd
TBD TBD 1/11 9.1
 Paraguay R1
9th
× × R1
11th
R1
12th
R2
13th
R2
14th
R2
16th
R1
18th
QF
8th
TBD TBD 8/19 42.1
 Peru R1
10th
× × × × QF
7th
R2
8th
R1
20th
R1
20th
TBD TBD 5/17 29.4
 Ba Lan × R1
11th
× × 3rd R2
5th
3rd R2
14th
R1
25th
R1
21st
R1
25th
TBD TBD 8/18 44.4
 Bồ Đào Nha × 3rd R1
17th
R1
21st
4th R2
11th
R1
18th
R2
13th
TBD TBD 7/20 35
 Qatar × × × × × × × × × × q TBD
 Cộng hòa Ireland × QF
8th
R2
16th
R2
12th
TBD TBD 3/20 15
 România R1
8th
R1
12th
R1
9th
× R1
T-10th
R2
12th
QF
6th
R2
11th
TBD TBD 7/20 35
 Nga[d] × × × × × QF
7th
QF
6th
4th QF
5th
R2
7th
R2
10th
R1
17th
R1
18th
R1
22nd
R1
24th
QF
8th
TBD TBD 11/16 68.8
 Ả Rập Xê Út × × × × × R2
12th
R1
28th
R1
32nd
R1
T-28th
R1
26th
TBD TBD 5/11 45.5
 Scotland × × × •• R1
15th
R1
14th
R1
9th
R1
11th
R1
15th
R1
19th
R1
T-18th
R1
27th
TBD TBD 8/18 44.4
 Sénégal Không tham dự, là thuộc địa của Pháp × × × × QF
7th
R1
17th
TBD TBD 2/11 18.2
 Serbia[e] 4th R1
5th
QF
7th
QF
5th
4th R2
7th
R1
16th
QF
5th
× R2
10th
R1
32nd
R1
23rd
R1
23rd
TBD TBD 12/20 60
 Slovakia Không tham dự, là một phần của Tiệp Khắc R2
16th
TBD TBD 1/6 16.7
 Slovenia Không tham dự, là một phần của Nam Tư × R1
30th
R1
18th
TBD TBD 2/6 33.3
 Nam Phi × × × × × × × × × × R1
24th
R1
17th
R1
20th
TBD TBD 3/7 42.9
 Hàn Quốc Không tham dự, là thuộc địa của Nhật Bản × R1
16th
× × R1
20th
R1
22nd
R1
20th
R1
30th
4th R1
17th
R2
15th
R1
27th
R1
19th
TBD TBD 10/15 66.7
 Tây Ban Nha × QF
5th
× 4th R1
12th
R1
10th
R1
10th
R2
12th
QF
7th
R2
10th
QF
8th
R1
17th
QF
5th
R2
9th
1st R1
23rd
R2
10th
TBD TBD 15/19 78.9
 Thụy Điển × QF
8th
4th 3rd 2nd R1
9th
R2
5th
R1
13th
R1
21st
3rd R2
13th
R2
14th
QF
7th
TBD TBD 12/20 60
 Thụy Sĩ × QF
7th
QF
7th
R1
6th
QF
8th
R1
16th
R1
16th
R2
15th
R2
10th
R1
19th
R2
11th
R2
14th
TBD TBD 11/20 55
 Togo Không tham dự, là thuộc địa của Pháp × × × × × R1
30th
TBD TBD 1/10 10
 Trinidad và Tobago Không tham dự, là thuộc địa của Anh R1
27th
TBD TBD 1/14 7.1
 Tunisia Không tham dự, là thuộc địa của Pháp × R1
9th
R1
26th
R1
29th
R1
24th
R1
24th
TBD TBD 5/14 35.7
 Thổ Nhĩ Kỳ × × × •• R1
9th
× 3rd TBD TBD 2/17 11.8
 Ukraina Không tham dự, là một phần của Liên Xô × QF
8th
TBD TBD 1/6 16.7
 UAE × × × R1
24th
TBD TBD 1/9 11.1
 Hoa Kỳ 3rd R1
16th
× R1
10th
R1
23rd
R2
14th
R1
32nd
QF
8th
R1
T-25th
R2
12th
R2
15th
TBD TBD 10/20 50
 Uruguay 1st × × 1st 4th R1
13th
QF
7th
4th R1
13th
R2
16th
R2
16th
R1
26th
4th R2
12th
QF
5th
TBD TBD 13/19 68.4
 Wales × × × QF
6th
TBD TBD 1/18 5.6

Xếp hạng các đội theo số lần tham dự giải[sửa | sửa mã nguồn]

Đội tuyển Số lần tham dự Chuỗi dài nhất Chuỗi hiện tại Lần đầu Lần gần đây nhất Thành tích tốt nhất
 Brasil 21 21 21 1930 2018 Vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
 Đức[2] 19 17 17 1934 2018 Vô địch (1954, 1974*, 1990, 2014)
 Ý 18 14 14 1934 2014 Vô địch (1934*, 1938, 1982, 2006)
 Argentina 17 12 12 1930 2018 Vô địch (1978*, 1986)
 México 16 7 7 1930 2018 Tứ kết (1970*, 1986*)
 Tây Ban Nha 15 11 11 1934 2018 Vô địch (2010)
 Pháp 15 6 6 1930 2018 Vô địch (1998*, 2018)
 Anh 15 6 6 1950 2018 Vô địch (1966*)
 Bỉ 13 6 2 1930 2014 Hạng ba (2018)
 Uruguay 13 4 3 1930 2018 Vô địch (1930*, 1950)
 Serbia[6] 12 4 1 1930 2018 Hạng tư (1930[7], 1962)
 Thụy Điển 12 3 1 1934 2018 Á quân (1958*)
 Thụy Sĩ 11 4 4 1934 2018 Tứ kết (1934, 1938, 1954*)
 Nga[4] 11 4 2 1958 2018 Hạng tư (1966)
 Hàn Quốc 10 9 9 1954 2014 Hạng tư (2002*)
 Hoa Kỳ 10 7 7 1930 2014 Hạng ba (1930[7])
 Hà Lan 10 3 3 1934 2014 Á quân (1974, 1978, 2010)
 Hungary 9 4 0 1934 1986 Á quân (1938, 1954)
 Cộng hòa Séc[1] 9 3 0 1934 2006 Á quân (1934, 1962)
 Chile 9 2 2 1930 2014 Hạng ba (1962*)
 Scotland 8 5 0 1954 1998 Vòng 1
 Ba Lan 8 4 1 1938 2018 Hạng ba (1974, 1982)
 Paraguay 8 4 0 1930 2010 Tứ kết (2010)
 Bồ Đào Nha 7 5 5 1966 2018 Hạng ba (1966)
 Bulgaria 7 4 0 1962 1998 Hạng tư (1994)
 Cameroon 7 4 0 1982 2014 Tứ kết (1990)
 România 7 3 0 1930 1998 Tứ kết (1994)
 Áo 7 2 0 1934 1998 Hạng ba (1954)
 Nhật Bản 6 6 6 1998 2018 Vòng 2 (2002*, 2010, 2018)
 Nigeria 6 3 3 1994 2018 Vòng 2 (1994, 1998, 2014)
 Colombia 6 3 2 1962 2018 Vòng 2 (1990)
 Úc 5 4 4 1974 2018 Vòng 2 (2006)
 Ả Rập Xê Út 5 4 1 1994 2018 Vòng 2 (1994)
 Croatia[6] 5 3 2 1998 2014 Á quân (2018)
 Tunisia 5 3 1 1978 2018 Vòng 1
 Iran 5 2 2 1978 2018 Vòng 1
 Costa Rica 5 2 2 1990 2018 Tứ kết (2014)
 Peru 5 2 1 1930 2018 Tứ kết (1970)
 Maroc 5 2 1 1970 2018 Vòng 2 (1986)
 Đan Mạch 5 2 1 1986 2018 Tứ kết (1998)
 Algérie 4 2 2 1982 2014 Vòng 2 (2014)
 Ghana 3 3 0 2006 2014 Tứ kết (2010)
 Bờ Biển Ngà 3 3 0 2006 2014 Vòng 1
 Na Uy 3 2 0 1938 1998 Vòng 2 (1998)
 Honduras 3 2 0 1982 2010 Vòng 1
 Hy Lạp 3 2 0 1994 2010 Vòng 2 (2014)
 Ecuador 3 2 0 2002 2014 Vòng 2 (2006)
 Bắc Ireland 3 2 0 1958 1986 Tứ kết (1958)
 Cộng hòa Ireland 3 2 0 1990 2002 Tứ kết (1990)
 Nam Phi 3 2 0 1998 2010 Vòng 1
 Ai Cập 3 1 1 1934 2018 Vòng 1
 Bolivia 3 1 0 1930 1994 Vòng 1
 Sénégal 2 1 1 2002 2018 Tứ kết (2002)
 Thổ Nhĩ Kỳ 2 1 0 1954 2002 Hạng ba (2002)
 CHDCND Triều Tiên 2 1 0 1966 2010 Tứ kết (1966)
 El Salvador 2 1 0 1970 1982 Vòng 1
 New Zealand 2 1 0 1982 2010 Vòng 1
 Slovenia[6] 2 1 0 2002 2010 Vòng 1
 Cuba 1 1 0 1938 1938 Tứ kết (1938)
 Indonesia[3] 1 1 0 1938 1938 Vòng 1
 Wales 1 1 0 1958 1958 Tứ kết (1958)
 Israel 1 1 0 1970 1970 Vòng 1
 CHDC Congo[5] 1 1 0 1974 1974 Vòng 1
 Đông Đức[2] 1 1 0 1974 1974 Tứ kết (1974)
 Haiti 1 1 0 1974 1974 Vòng 1
 Kuwait 1 1 0 1982 1982 Vòng 1
 Canada 1 1 0 1986 1986 Vòng 1
 Iraq 1 1 0 1986 1986 Vòng 1
 UAE 1 1 0 1990 1990 Vòng 1
 Jamaica 1 1 0 1998 1998 Vòng 1
 Trung Quốc 1 1 0 2002 2002 Vòng 1
 Angola 1 1 0 2006 2006 Vòng 1
 Togo 1 1 0 2006 2006 Vòng 1
 Trinidad và Tobago 1 1 0 2006 2006 Vòng 1
 Ukraina[4] 1 1 0 2006 2006 Tứ kết (2006)
 Slovakia[1] 1 1 0 2010 2010 Vòng 2 (2010)
 Bosna và Hercegovina[6] 1 1 0 2014 2014 Vòng 1
 Iceland 1 1 1 2018 2018 Vòng 1
 Panama 1 1 1 2018 2018 Vòng 1

Các đội tuyển từng lọt vào trong top bốn đội mạnh nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Đội Chức vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
 Brasil 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 2 (1950*, 1998) 2 (1938, 1978) 2 (1974, 2014)
 Ý 4 (1934*, 1938, 1982, 2006) 2 (1970, 1994) 1 (1990*) 1 (1978)
 Đức^ 4 (1954, 1974*, 1990, 2014) 4 (1966, 1982, 1986, 2002) 4 (1934, 1970, 2006*, 2010) 1 (1958)
 Argentina 2 (1978*, 1986) 2 (1930, 1990, 2014)
 Pháp 2 (1998*, 2018) 1 (2006) 2 (1958, 1986) 1 (1982)
 Uruguay 2 (1930*, 1950) 3 (1954, 1970, 2010)
 Anh 1 (1966*) 2 (1990, 2018)
 Tây Ban Nha 1 (2010) 1 (1950)
 Hà Lan 3 (1974, 1978, 2010) 1 (2014) 1 (1998)
 Tiệp Khắc# 2 (1934, 1962)
 Hungary 2 (1938, 1954)
 Thụy Điển 1 (1958*) 2 (1950, 1994) 1 (1938)
 Croatia 1 (2018) 1 (1998)
 Ba Lan 2 (1974, 1982)
 Áo 1 (1954) 1 (1934)
 Bồ Đào Nha 1 (1966) 1 (2006)
 Bỉ 1 (2018) 1 (1986)
 Hoa Kỳ 1 (1930)
 Chile 1 (1962*)
 Thổ Nhĩ Kỳ 1 (2002)
 Nam Tư# 2 (1930, 1962)
 Liên Xô# 1 (1966)
 Bulgaria 1 (1994)
 Hàn Quốc 1 (2002*)

* = Nước chủ nhà

:

^ = Tính cả thành tích của Tây Đức từ năm 1954 cho đến 1990

# = Quốc gia đã chia tách thành các quốc gia độc lập nhỏ hơn

Số liệu thống kê chính xác tới 15 tháng 7 năm 2018.
Chú thích
Đội vô địch World Cup

Trừ giải năm 1934, nếu không tất cả các đội chủ nhà đều chắc chắn giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup.

Thành tích đội đương kim vô địch[sửa | sửa mã nguồn]

Cho đến năm 2002, đội vô địch World Cup cũng đồng thời giành quyền chơi vòng chung kết kỳ giải sau. Nhưng từ năm 2006, đội đương kim vô địch vẫn phải trải qua vòng loại.

Dưới đây là tổng kết số đội của mỗi liên đoàn lọt vào từng vòng của mỗi kỳ World Cup.

 • Giải năm 1950 — Bốn đội mạnh nhất vào chơi một vòng bảng vòng tròn tính điểm, chọn ra đội vô địch, họ được tính như lọt vào vòng bán kết. Uruguay và Brasil, chơi trận quyết định xem đội nào sẽ giành ngôi vô địch giữa hai đội, họ được tính như hai đội lọt vào trận chung kết.

AFC (Châu Á)[sửa | sửa mã nguồn]

CAF (Châu Phi)[sửa | sửa mã nguồn]

CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe)[sửa | sửa mã nguồn]

CONMEBOL (Nam Mỹ)[sửa | sửa mã nguồn]

OFC (Châu Đại Dương)[sửa | sửa mã nguồn]

UEFA (Châu Âu)[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a ă â b c Thành tích của đội Tiệp Khắc cũ đồng thời được FIFA tính cho cả Slovakia và Cộng hòa Séc sau năm 1993. Đội Cộng hòa Séc độc lập lần đầu tham dự World Cup vào giải năm 2006, đội Slovakia vào giải năm 2010.
 2. ^ a ă â b c Thành tích tuyển Đức trong thời gian chia rẽ là thành tích của tuyển Tây Đức.
 3. ^ a ă Indonesia thi đấu dưới tên gọi Đông Ấn thuộc Hà Lan tại giải năm 1938.
 4. ^ a ă â b c Thành tích đội Liên Xô tính cho tuyển Nga sau khi Liên Xô cũ tan rã.
 5. ^ a ă Đội Cộng hòa Dân chủ Congo thi đấu dưới tên Zaire tại giải năm 1974.
 6. ^ a ă â b c d đ e ê g Thành tích của Vương quốc Nam Tư và Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư từ trước đến ngày nay được tính cho Serbia sau khi Nam Tư cũ tan rã. Đội cũng từng mang tên Cộng hòa liên bang Nam Tư tại giải năm 1998 và Serbia và Montenegro tại giải năm 2006.
 7. ^ a ă â There was no official World Cup Third Place match in 1930; The USA and Yugoslavia lost in the semi-finals. Currently, FIFA recognizes USA as the third-placed team and Yugoslavia as the fourth-placed team, using the overall records of the teams in the 1930 FIFA World Cup.
 8. ^ Đại diện của châu Á tại giải năm 1970 là Israel, lúc đó là thành viên của AFC. Họ bị AFC tước quyền thành viên vào năm 1974 và gia nhập UEFA vào năm 1994.
 9. ^ a ă Các đội bóng của châu Đại Dương tham dự giải năm 1974 (Australia) và 1982 (New Zealand) đều tham dự vòng loại tổ chức chung cho cả châu Á và châu Đại Dương.
 10. ^ Australia vượt qua vòng loại của giải năm 2006 với tư cách là thành viên của OFC. Nhưng họ kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2006 đã rời OFC để trở thành thành viên của AFC.


Lỗi chú thích: Đã tìm thấy thẻ <ref> với tên nhóm “lower-alpha”, nhưng không tìm thấy thẻ tương ứng <references group="lower-alpha"/> tương ứng, hoặc thẻ đóng </ref> bị thiếu

10581--i-tuy-n-tham-d-gi-i-v-ch-b-ng-th-gi-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)