User Tools

Site Tools


10569-tr-n-th-i-x-la-gi

Trần Thới là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã Trần Thới có diện tích 38,3 km², dân số năm 1999 là 13734 người,[1] mật độ dân số đạt 359 người/km².

  • Nghị quyết [3] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Trần Thới, huyện Cái Nước trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 42/1999/NĐ-CP[4] ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Việt Thắng trên cơ sở có 3,865,27 ha diện tích tự nhiên và 10,300 người của xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[5] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, xã Trần Thới thuộc huyện Cái Nước.
10569-tr-n-th-i-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)