User Tools

Site Tools


10565--c-s-n-la-gi

Ốc sên hay ốc sên hoa (danh pháp khoa học: Achatina fulica)[1] là loài động vật thân mềm sống trên cạn, thuộc họ Achatinidae.

  • Achatina fulica hamillei Petit, 1859[2]
  • Achatina fulica rodatzi Dunker, 1852
  • Achatina fulica sinistrosa Grateloup, 1840
  • Achatina fulica umbilicata Nevill, 1879

Đây là loài bản địa của Đông Phi, hiện nay phân bố rộng rãi tại châu Á, các đảo thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như Tây Ấn.

10565--c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)