User Tools

Site Tools


10548-leptacme-cuongi-la-gi

Leptacme cuongi
Leptacme cuongi shell.jpg

Hình ảnh vỏ của loài Leptacme cuongi

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng)

clade Heterobranchia
clade Euthyneura
clade Panpulmonata
clade Eupulmonata
clade Stylommatophora

informal group Sigmurethra
Liên họ (superfamilia) Clausilioidea
Họ (familia) Clausiliidae
Phân họ (subfamilia) Phadusinae
Tông (tribus) Megalophaedusini
Chi (genus) Leptacme
Loài (species) L. cuongi
Danh pháp hai phần
Leptacme cuongi
Maassen & Gittenberger, 2007[1]

Leptacme cuongi là loài ốc thuộc họ Clausiliidae.

Tên của loài này được đặt theo tên của nhà sinh vật học Dương Ngọc Cường, công tác tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, Việt Nam, là bạn của người phát hiện ra loài Leptacme cuongi[1].

Leptacme cuongi được phát hiện lần đầu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, gần một núi đá vôi tại khu vực làng Am, 20°27.39'N 105°13.65'E, Thanh Hóa, Việt Nam.[1]

  1. ^ a ă â Maassen W. J. M. & Gittenberger E. (2007). "Three new clausiliid land snails from Tonkin, northern Vietnam (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae)". Zoologische Mededelingen 81(1): http://www.zoologischemededelingen.nl/81/nr01/a10
10548-leptacme-cuongi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)