User Tools

Site Tools


10543-h-ng-m-c-i-n-c-la-gi

Hưng Mỹ là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Hưng Mỹ có 29,7780 km² diện tích tự nhiên và 10.885 nhân khẩu[1]

Địa giới hành chính xã Hưng Mỹ:

 • phía Đông giáp
 • phía Tây giáp
 • phía Nam giáp
 • phía Bắc giáp

Xã Hưng Mỹ có 2.977,80 ha diện tích tự nhiên và 10.885 nhân khẩu

 • Quyết định 33B-HĐBT[2] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Hoà Mỹ và xã Hưng Mỹ thành một xã lấy tên là xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải.
 • Nghị quyết [3] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.
 • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[4] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, xã Hưng Mỹ thuộc huyện Cái Nước.
 • Nghị định 192/2004/NĐ-CP[1] ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập xã Hoà Mỹ thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 3.860,20 ha diện tích tự nhiên và 9.326 nhân khẩu của xã Hưng Mỹ, thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
 1. ^ a ă Nghị định 192/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
 2. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 3. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
 4. ^ Nghị định 138/2003/NĐ-CP về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
10543-h-ng-m-c-i-n-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)