User Tools

Site Tools


10527-h-a-m-c-i-n-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10527-h-a-m-c-i-n-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div>​
 +<​p><​b>​Hòa Mỹ</​b>​ là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã có diện tích 34,6 km², dân số năm 2004 là 9.326 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 242 người/​km².
 +</​p><​p>​Địa giới hành chính gồm:
 +</​p><​p>​- Phía Đông giáp với xã Đông Hưng, Tân Hưng, Cái Nước;
 +</​p><​p>​- Phía Tây giáp với xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân và xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời;
 +</​p><​p>​- Phía Nam giáp xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước;
 +</​p><​p>​- Phía Bắc giáp xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Hòa Mỹ là xã thuộc vùng nông thôn sâu của huyện Cái Nước. Trên địa bàn xã tuyến Quốc lộ 1A đi qua với chiều dài 3,6km, là tuyến đường huyết mạch nối liền xã với huyện, tỉnh, thuận lợi cho việc giao thông đi lại và giao lưu trao đổi hàng hóa với bên ngoài để phát triển các ngành kinh tế của xã.
 +</​p><​p>​* Diện tích tự nhiên
 +</​p><​p>​Diện tích tự nhiên của xã là 3.462,92 ha, được chia thành 07 ấp: Ấp Kinh Tư, ấp Thị Tường, ấp Thị Tường B, ấp Rau Dừa C, ấp Kinh Lách, ấp Cái Bát và ấp Lợi Đông.
 +</​p><​p>​* Các đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn 
 +</​p><​p>​  - Địa hình: Nhìn chung, địa hình tương đối bằng phẳng và thấp, địa hình của xã còn bị chia cắt nhiều bởi hệ thống sông, rạch chằng chịt, có nhiều sông rạch là lợi thế về giao thông đường thủy.
 +</​p><​p>​  - Khí hậu: Khí khậu của huyện Cái Nước nói chung và xã Hoà Mỹ nói riêng mang đặc trưng khí hậu của vùng đồng bằng Sông Cửu Long, về cơ bản, khí hậu ôn hoà, ít khắc nghiệt hơn các vùng khác, nhìn chung thuận lợi cho sản xuất.
 +</​p><​p>​   Đặc điểm là yếu tố mưa phân mùa là cơ sở để xã quy hoạch sản xuất luân canh 1 vụ lúa, một vụ tôm, nhưng trong điều kiện chưa chủ động về thủy lợi nên việc sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
 +</​p><​p>​- Thủy văn: Vào mùa mưa (mùa nước ngọt) làm trôi đất theo các tuyến giao thông bộ, cộng với thủy triều đưa nước biển ra vào thường xuyên, mang theo một lượng phù sa lớn làm nhanh bồi lắng ở các sông, kênh thủy lợi, nên việc nạo vét kênh mương thủy lợi rất tốn kém, phải đầu tư thường xuyên. Ngoài ra, trong mùa khô (mùa gió chướng) nước biển dâng cao, gây tình trạng tràn mặn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, vì vậy công tác ngăn mặn và chống tràn là công việc phải làm hàng năm của địa phương. 
 +</p>
 +
 +<p>- Trạm y tế xã được củng cố và nâng cấp khá đầy đủ so với trước đây, năm 2008 được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa, thiết bị y tế được trang bị thêm, nhiều công nghệ mới trong y học được ứng dụng.
 +</​p><​p>​- Số y, bác sĩ, thầy thuốc của Trạm y tế đã qua đào tạo có 7 người: Trong đó có 01 bác sĩ, 04 y sĩ, 01 hộ sinh trung học, 01 dược sĩ.
 +</​p><​p>​- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế có 1896 người, đạt 23,52%.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​p>​Xã được thành lập lần đầu tiên ngày 25 tháng 7 năm 1979, theo Quyết định 275-CP<​sup id="​cite_ref-CP275_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ của Hội đồng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó, xã Hưng Mỹ được tách thành ba xã lấy tên là xã Hưng Mỹ, xã <​b>​Hòa Mỹ</​b>​ và xã Bình Mỹ. Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 2 năm 1987, Quyết định 33B-HĐBT<​sup id="​cite_ref-HĐBT33B_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải, đã sáp nhập xã Hòa Mỹ vào lại xã Hưng Mỹ.
 +</​p><​p>​Ngày 23 tháng 11 năm 2004, Chính phủ ra Nghị định 192/​2004/​NĐ-CP<​sup id="​cite_ref-ND19_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>,​ tái lập xã Hòa Mỹ thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 3.860,20 ha diện tích tự nhiên và 9.326 nhân khẩu tách ra từ xã Hưng Mỹ, thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AH%C3%B2a+M%E1%BB%B9%2C+C%C3%A1i+N%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​192/​2004/​NĐ-CP</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CP275-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HĐBT33B-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ND19-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 192/​2004/​NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181012044737
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.205 seconds
 +Preprocessor visited node count: 967/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36094/​2097152 bytes
 +Template argument size: 739/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3723/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.429 ​     1 -total
 + ​57.53% ​  ​96.894 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.59% ​  ​88.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.91% ​  ​35.215 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.84% ​  ​35.098 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.24% ​  ​23.978 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.72%   ​16.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&​aacute;​i_N&#​432;&#​7899;​c
 +  8.56%   ​14.424 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.70%   ​12.964 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +  7.26%   ​12.223 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795628-0!canonical and timestamp 20181012044736 and revision id 40660117
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10527-h-a-m-c-i-n-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)