User Tools

Site Tools


10526-ng-c-hi-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10526-ng-c-hi-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div>​
 +<​p><​b>​Ngọc Hiển</​b>​ là một huyện của tỉnh Cà Mau. Đồng thời cũng là huyện cực Nam của Việt Nam. Địa bàn huyện này thuộc Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phía bắc Huyện Ngọc Hiển giáp với huyện Năm Căn, với sông Cửa Lớn là ranh giới tự nhiên giữa hai huyện. Năm phía Đông, Tây, Nam, Tây Bắc và Đông Bắc đều giáp với biển. Huyện Ngọc Hiển là nơi có Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Tên của huyện được đặt tên theo người anh hùng thời chống Pháp Phan Ngọc Hiển (1910 - 1941).
 +</p>
 +
 +<p>- Địa hình: Do ranh giới phía bắc của huyện là sông Cửa Lớn và sông Bồ Đề nên địa bàn huyện Ngọc Hiển bị tách biệt như một cù lao. Nhìn chung địa hình bằng phẳng, nhưng địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông rạch tự nhiên và kênh mương chằng chịt, có nhiều con sông rất rộng (sông Cửa Lớn có chiều rộng từ 400 - 1.000m).
 +</​p><​p>​Cao trình trung bình từ 0,5 - 0,7m, thường xuyên ngập triều biển, riêng vùng ven biển Đông có địa hình cao hơn (từ 1,2 - 1,5m).
 +</​p><​p>​- Địa chất: Do hình thành từ các trầm tích biển trẻ nên nhìn chung nền đất yếu, lớp bùn hữu cơ và sét hữu cơ dày từ 0,7 - 1,7m, lớp bùn sét dày 1,3 - 1,4m. Do các công trình xây dựng nằm trực tiếp lên lớp bùn yếu nên cần có các giải pháp xử lý về nền móng, chống lún và triệt tiêu lún, vì vậy suất đầu tư rất cao.
 +</​p><​p>​Khu vực đất rừng, bờ sông thường có nhiều lỗ mội, đây là một đặc điểm cần chú ý khi xây dựng các đầm nuôi thuỷ sản, cần có giải pháp thi công thích hợp để chống cạn nước đầm nuôi.
 +</​p><​p>​- Thủy văn: Vùng mũi Cà Mau là nơi duy nhất có cả bờ biển phía Đông và phía Tây, vì vậy chịu tác động trực tiếp của cả triều biển Đông (bán nhật triều không đều) và triều biển Tây (nhật triều không đều). Thuỷ triều Biển Đông lớn, vào các ngày triều cường biên độ triều vào khoảng 300 – 500 cm, các ngày triều kém biên độ triều cũng đạt từ 180 – 220 cm. Thuỷ triều phía vịnh Thái Lan yếu hơn, biên độ triều lớn nhất khoảng 100 cm. Mực nước triều hàng năm cao trùng với mùa khô (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau). Trong thời kỳ có gió chướng có thể gây ra hiện tượng nước dâng. Thuỷ triều trên sông Cửa Lớn tại Năm Căn có thời gian triều lên kéo dài 5 giờ 43 phút và thời gian thuỷ triều xuống là 6 giờ 40 phút (chu kỳ triều 12 giờ 23 phút).
 +</​p><​p>​Dọc theo bờ biển của huyện có nhiều cửa sông lớn đổ ra biển như Ông Trang, Cá Mòi, Rạch Tàu, Rạch Gốc, Bồ Đề. Trong đó cửa Bồ Đề rộng 600m, sâu 19 - 26m, cửa Ông Trang rộng 600 - 1.800m, sâu 4 - 5m. Sông Cửa Lớn dài 58 km nối từ cửa Bồ Đề ở phía Biển Đông với cửa Ông Trang ở Vịnh Thái Lan. Đây là tuyến sông lớn nhất tại khu vực Năm Căn - Ngọc Hiển. Triều biển xâm nhập sâu vào đất liền theo hệ thống sông rạch, do biên độ triều cao nên phần lớn đất đai của huyện thường bị ngập triều. Do biên độ triều các sông chịu ảnh hưởng triều biển Đông lớn hơn nên biên độ triều trên các sông cũng có xu hướng giảm dần từ Đông sang Tây.
 +</​p><​p>​Độ mặn nước sông biến đổi theo mùa, mùa khô nước các sông có độ mặn cao hơn, tuy nhiên đối với khu vực huyện Ngọc Hiển do gần sát biển nên sự chênh lệch độ mặn nước sông giữa các mùa biến đổi không lớn như các vùng sâu trong nội địa.
 +</​p><​p>​Đặc điểm địa hình, thuỷ văn của huyện nói chung và vùng Đất Mũi nói riêng thuận lợi cho phát triển giao thông đường thuỷ, du lịch sông nước, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, rừng ngập mặn… Những đặc thù của điều kiện thuỷ văn đã được nhân dân địa phương ứng dụng vào sản xuất và đời sống từ lâu đời, tạo nên những nét đặc thù của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ nói chung và của huyện Ngọc Hiển nói riêng, đó là: việc xuồng ghe đi lại theo con nước, đóng đáy sông, đáy biển, lấy nước và xả nước các đầm tôm… đã tiết kiệm được nhiều về chi phí và sức lao động, phù hợp với sinh trưởng phát triển tự nhiên của hệ sinh thái rừng ngập mặn, nhất là rừng đước.
 +</p>
 +
 +<​p>​Huyện Ngọc Hiển có 07 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thị trấn huyện lị Rạch Gốc và 6 xã: Đất Mũi, Tam Giang Tây, Tân Ân Tây, Tân Ân, Viên An, Viên An Đông.
 +</p>
 +
 +<p>- <​i>​xem thêm: huyện Ngọc Hiển cũ, nay là huyện Đầm Dơi</​i>​
 +</​p><​p><​i><​b>​- huyện Năm Căn (cũ):</​b></​i>​ <​i>​tồn tại trong thời gian từ ngày 29 tháng 12 năm 1978<sup id="​cite_ref-CP326_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ đến ngày 17 tháng 12 năm 1984<sup id="​cite_ref-HD16_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​326-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP326_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ phê chuẩn (về nguyên tắc) việc phân vạch địa giới hành chính huyện Năm Căn thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Năm Căn (mới thành lập) có 28 xã, 1 thị trấn huyện lỵ. Tuy nhiên trong văn bản không ghi rõ tên các xã, thực tế chỉ có 5 xã: Năm Căn, Quách Phẩm A, Quách Phẩm B, Tân Ân, Viên An.</​li></​ul><​ol><​li>​Phía bắc giáp xã Việt Khải (huyện Phú Tân), xã Trần Thời, xã Đông Thới, xã Quách Phẩm A (huyện Cái Nước);</​li>​
 +<​li>​phía đông giáp xã Tân Tiến, xã Tân Duyệt (huyện Ngọc Hiển);</​li>​
 +<​li>​phía tây giáp Vịnh Thái Lan;</​li>​
 +<​li>​phía nam giáp biển Đông.</​li></​ol><​ul><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Năm Căn thuộc tỉnh Minh Hải:</​li></​ul><​ol><​li>​Chia xã Viên An thành ba xã lấy tên là xã Duyên An Đông, xã Duyên An Tây và xã Đất Mũi.</​li>​
 +<​li>​Chia xã Năm Căn thành hai xã và một thị trấn lấy tên là xã Hàm Rồng, xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn.</​li>​
 +<​li>​Chia xã Tân An thành hai xã lấy tên là xã Tam Giang và xã Tân An.</​li>​
 +<​li>​Chia nửa xã Quách Thẩm B thành ba xã lấy tên là xã Thanh Tùng, xã Tân Điền và xã Hiệp Tùng.</​li>​
 +<​li>​Chia nửa xã Quách Phẩm A thành ba xã lấy tên là xã Tân Trung, xã An Lập và xã Tân An.</​li></​ol><​ul><​li>​Quyết định <​b>​75-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD75_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng:</​li></​ul><​ol><​li>​Cắt 5 xã Tân Điền, Tân An, Thanh Tùng, Tân Trung, An Lập của huyện Năm Căn, sáp nhập vào huyện Ngọc Hiển.</​li>​
 +<​li>​huyện Năm Căn gồm các xã Tân Ân, Hiệp Tùng, Hàm Rồng, Đất Mới, Tam Giang, Đất Mũi, Viên An Đông, Viên An Tây và thị trấn huyện lỵ Năm Căn.</​li>​
 +<​li>​Địa giới huyện Ngọc Hiển ở phía đông, phía tây, phía nam giáp biển Đông và Vịnh Thái Lan, phía bắc giáp huyện Năm Căn.</​li></​ol><​ul><​li>​Quyết định <​b>​168-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD16_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Năm Căn thành huyện Ngọc Hiển.</​li></​ul><​p><​i><​b>​- huyện Ngọc Hiển (mới):</​b></​i>​ <​i>​đổi tên huyện Năm Căn từ ngày 17 tháng 12 năm 1984<sup id="​cite_ref-HD16_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup></​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​33B-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HĐBT33B_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải:</​li></​ul><​ol><​li>​Giải thể thị trấn Năm Căn. Thành lập xã Hàng Vịnh trên cơ sở diện tích và dân số của thị trấn Năm Căn cũ.</​li>​
 +<​li>​Chia xã Đất Mới thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn (thị trấn huyện lỵ huyện Ngọc Hiển).</​li>​
 +<​li>​Huyện Ngọc Hiển lúc này gồm có thị trấn Năm Căn và 9 xã: Đất Mới, Đất Mũi, Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Tam Giang, Tân Ân, Viên An, Viên An Đông.</​li></​ol><​ul><​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó huyện Ngọc Hiển trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​42/​1999/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND42_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Tân Ân Tây trên cơ sở 11.096 ha diện tích tự nhiên và 10.030 người của xã Tân Ân</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​41/​2000/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND4100_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ ngày 29 tháng 08 năm 2000 của Chính phủ về việc chia tách, thành lập xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau:</​li></​ul><​ol><​li>​Thành lập xã Tam Giang Tây trên cơ sở 9.235 ha diện tích tự nhiên và 6.672 người của xã Tam Giang.</​li>​
 +<​li>​Thành lập xã Tam Giang Đông trên cơ sở 9.530,79 ha diện tích tự nhiên và 5.468 người của xã Tam Giang.</​li></​ol><​p>​Đến thời điểm năm 2003, huyện <​b>​Ngọc Hiển</​b>​ có 12 xã: Đất Mới, Đất Mũi, Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông, Tam Giang Tây, Tân Ân, Tân Ân Tây, Viên An, Viên An Đông và thị trấn Năm Căn.
 +</​p><​p>​- <​i>​thành lập</​i>​ <​i><​b>​huyện Năm Căn (mới):</​b></​i>​ <​i>​trên cơ sở huyện Ngọc Hiển từ ngày 17 tháng 11 năm 2003<sup id="​cite_ref-HD16_4-3"​ class="​reference">​[4]</​sup></​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nghị định <​b>​138/​2003/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND13_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở 53.291,40 ha diện tích tự nhiên và 70.745 người của huyện Ngọc Hiển. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Năm Căn, huyện Ngọc Hiển còn lại 74.329,87 ha diện tích tự nhiên và 77.289 người; có 6 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Tam Giang Tây, Tân Ân, Tân Ân Tây, Viên An, Viên An Đông, Đất Mũi.</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết số <​b>​24/​NQ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-NQ24_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Rạch Gốc trên cơ sở điều chỉnh 5.271,50 ha diện tích tự nhiên và 7.831 người của xã Tân Ân.</​li>​
 +<​li>​Huyện Ngọc Hiển có 73.315,13 ha diện tích tự nhiên và 83.152 người, có 07 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đất Mũi, Tân Ân, Tân Ân Tây, Tam Giang Tây, Viên An, Viên An Đông và thị trấn Rạch Gốc.</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%E1%BB%8Dc+Hi%E1%BB%83n&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NK2011-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation pressrelease">​“H. Năm Căn, Ngọc Hiển, Cà Mau: Kiện toàn nhân sự HĐND, ủy ban nhân dân” (Thông cáo báo chí). Phạm Ngọc, báo điện tử Đại biểu nhân dân. 11 tháng 10 năm 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 28/​3/​2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%E1%BB%8Dc+Hi%E1%BB%83n&​amp;​rft.btitle=H.+N%C4%83m+C%C4%83n%2C+Ng%E1%BB%8Dc+Hi%E1%BB%83n%2C+C%C3%A0+Mau%3A+Ki%E1%BB%87n+to%C3%A0n+nh%C3%A2n+s%E1%BB%B1+H%C4%90ND%2C+%E1%BB%A7y+ban+nh%C3%A2n+d%C3%A2n&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Ph%E1%BA%A1m+Ng%E1%BB%8Dc%2C+b%C3%A1o+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+%C4%90%E1%BA%A1i+bi%E1%BB%83u+nh%C3%A2n+d%C3%A2n&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdaibieunhandan.vn%2Fdefault.aspx%3Ftabid%3D76%26NewsId%3D217197&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CP326-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HD16-4">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 168-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên một số huyện thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CP275-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HD75-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HĐBT33B-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QH-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ND42-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 42/​1999/​NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Cái Nước và Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ND4100-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 41/​2000/​NĐ-CP về việc chia tách, thành lập xã thuộc các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Thới Bình, tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ND13-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 138/​2003/​NĐ-CP về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NQ24-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết số 24/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181011072259
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.274 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1247/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 48431/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1635/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 9994/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.17 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 209.722 ​     1 -total
 + ​56.33% ​ 118.141 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​50.68% ​ 106.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.47% ​  ​45.021 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.33% ​  ​42.641 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​10.51% ​  ​22.033 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.76%   ​16.270 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.54%   ​13.715 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.42%   ​13.463 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Huy&#​7879;​n_th&#​7883;​_C&​agrave;​_Mau
 +  5.29%   ​11.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​87742-0!canonical and timestamp 20181011072259 and revision id 42480135
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10526-ng-c-hi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)