User Tools

Site Tools


10524-v-ng-lo-i-gi-i-v-ch-b-ng-th-gi-i-2010-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10524-v-ng-lo-i-gi-i-v-ch-b-ng-th-gi-i-2010-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p>​Tại <​b>​vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2010</​b>,​ các đội tuyển bóng đá quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 6 liên đoàn châu lục đã tham dự vòng loại để chọn ra 31 đội vào vòng chung kết tới thi đấu tại Nam Phi với đội chủ nhà.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​Ph.C3.A2n_b.E1.BB.95_su.E1.BA.A5t_d.E1.BB.B1_v.C3.B2ng_chung_k.E1.BA.BFt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phân_bổ_suất_dự_vòng_chung_kết">​Phân bổ suất dự vòng chung kết</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Châu Âu (UEFA): 53 đội tranh 13 suất</​li>​
 +<​li>​Châu Phi (CAF): 53 đội tranh 5 suất (không kể chủ nhà Nam Phi)</​li>​
 +<​li>​Châu Á (AFC): 43 đội tranh 4,5 suất (đấu vé vớt với OFC)</​li>​
 +<​li>​Châu Đại Dương (OFC): 10 đội tranh 0,5 suất (đấu vé vớt với AFC)</​li>​
 +<​li>​Bắc,​ Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF): 35 đội tranh 3,5 suất (đấu vé vớt với CONMEBOL)</​li>​
 +<​li>​Nam Mỹ (CONMEBOL): 10 đội tranh 4,5 suất (đấu vé vớt với CONCACAF)</​li></​ul><​p>​Tính đến ngày đăng ký cuối cùng (15 tháng 3 năm 2007), 203 trên 207 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên (cả chủ nhà Nam Phi) của FIFA đã đăng ký tham dự vòng loại. Bốn quốc gia không tham dự đều thuộc châu Á gồm Bhutan, Brunei, Lào và Philippines. Montenegro, dù mới gia nhập FIFA từ 31 tháng 5 vẫn được chấp nhận tham gia vòng loại, nâng tổng số lên 204 đội.
 +</​p><​p>​Trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 25 tháng 8 năm 2007 và trận đấu cuối cùng vào ngày 18 tháng 11 năm 2009. Kết thúc vòng loại, có tổng cộng 2337 bàn thắng được ghi sau 848 trận đấu.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.99i_gi.C3.A0nh_quy.E1.BB.81n_v.C3.A0o_v.C3.B2ng_chung_k.E1.BA.BFt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_đội_giành_quyền_vào_vòng_chung_kết">​Các đội giành quyền vào vòng chung kết</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tnone" style="​margin-left:​ auto; margin-right:​auto;​ width:100%; max-width:​708px;">​
 +<div class="​thumbinner"><​div class="​noresize"​ style="​overflow:​auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​2010_world_cup_qualification.png/​700px-2010_world_cup_qualification.png"​ width="​700"​ height="​307"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​2010_world_cup_qualification.png/​1050px-2010_world_cup_qualification.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​2010_world_cup_qualification.png/​1400px-2010_world_cup_qualification.png 2x" data-file-width="​1425"​ data-file-height="​625"/></​div><​div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​6b/​Magnify-clip.png"​ width="​15"​ height="​11"​ data-file-width="​15"​ data-file-height="​11"/></​div><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #000cff; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Đội vượt qua vòng loại</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ffb400; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Đội không vượt qua vòng loại</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #000000; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Quốc gia không tham dự World Cup</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ababab; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Quốc gia không phải thành viên FIFA</​p></​div>​
 +</​div></​div>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​text-align:​ center;"><​tbody><​tr><​th>​Liên đoàn
 +</th>
 +<​th>​Số đội tham gia
 +</th>
 +<​th>​Số đội tham dự<​br/>​vòng chung kết
 +</th>
 +<​th>​Ngày kết thúc vòng loại
 +</​th></​tr><​tr><​td>​UEFA</​td>​
 +<​td>​53</​td>​
 +<​td>​13</​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​CAF</​td>​
 +<​td>​52 + 1 chủ nhà</​td>​
 +<td>5 + 1 chủ nhà</​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​CONMEBOL</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​AFC</​td>​
 +<​td>​43</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​CONCACAF</​td>​
 +<​td>​35</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​OFC</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tổng cộng</​td>​
 +<​td>​203 + 1 chủ nhà</​td>​
 +<​td>​31 + 1 chủ nhà</​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Dưới đây là danh sách 32 đội vào vòng chung kết được xếp theo thời gian.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ style="​text-align:​ center;"><​tbody><​tr><​th width="​155">​Đội tuyển
 +</th>
 +<th width="​230">​Tư cách qua vòng loại
 +</th>
 +<th width="​80">​Ngày vượt qua vòng loại
 +</th>
 +<th width="​85">​Số lần tham dự vòng chung kết
 +</th>
 +<th width="​85">​Số vòng chung kết liên tiếp
 +</th>
 +<th width="​85">​Lần gần đây nhất
 +</th>
 +<th width="​145">​Thành tích tốt nhất
 +</th>
 +<th width="​120">​Thứ hạng FIFA hiện tại <​sup>​1</​sup>​ <sup id="​cite_ref-FIFArankings_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​23px-Flag_of_South_Africa.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​35px-Flag_of_South_Africa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​45px-Flag_of_South_Africa.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nam Phi</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Chủ nhà
 +</td>
 +<​td>​15 tháng 4 năm 2004
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td>​2002
 +</td>
 +<​td>​Vòng bảng (1998, 2002)
 +</td>
 +<​td>​86
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​23px-Flag_of_Australia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​35px-Flag_of_Australia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​46px-Flag_of_Australia.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​640"/>​ </​span>​Úc</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng A vòng 4 châu Á
 +</td>
 +<td>6 tháng 6 năm 2009
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vòng 16 (2006)
 +</td>
 +<​td>​21
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​23px-Flag_of_Japan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​35px-Flag_of_Japan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​45px-Flag_of_Japan.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nhật Bản</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhì bảng A vòng 4 châu Á
 +</td>
 +<td>6 tháng 6 năm 2009
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vòng 16 (2002)
 +</td>
 +<​td>​43
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​23px-Flag_of_South_Korea.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​35px-Flag_of_South_Korea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​45px-Flag_of_South_Korea.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hàn Quốc</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng B vòng 4 châu Á
 +</td>
 +<td>6 tháng 6 năm 2009
 +</td>
 +<td>8
 +</td>
 +<td>7
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Hạng tư (2002)
 +</td>
 +<​td>​52
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​35px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​45px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hà Lan</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 9 châu Âu
 +</td>
 +<td>6 tháng 6 năm 2009
 +</td>
 +<td>9
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Á quân (1974, 1978)
 +</td>
 +<td>3
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​23px-Flag_of_North_Korea.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​35px-Flag_of_North_Korea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​46px-Flag_of_North_Korea.svg.png 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​CHDCND Triều Tiên</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhì bảng B vòng 4 châu Á
 +</td>
 +<​td>​17 tháng 6 năm 2009
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td>​1966
 +</td>
 +<​td>​Tứ kết (1966)
 +</td>
 +<​td>​84
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​22px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/>​ </​span>​Brasil</​span>​
 +</td>
 +<td>4 hạng đầu Nam Mỹ
 +</td>
 +<td>5 tháng 9 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​19
 +</td>
 +<​td>​19
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
 +</td>
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​23px-Flag_of_Ghana.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​35px-Flag_of_Ghana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​45px-Flag_of_Ghana.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Ghana</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng D vòng 3 châu Phi
 +</td>
 +<td>6 tháng 9 năm 2009
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vòng 16 (2006)
 +</td>
 +<​td>​37
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Tây Ban Nha</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 5 châu Âu
 +</td>
 +<td>9 tháng 9 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​13
 +</td>
 +<td>9
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Hạng tư (1950)
 +</td>
 +<td>1
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Flag_of_England.svg/​23px-Flag_of_England.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Flag_of_England.svg/​35px-Flag_of_England.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Flag_of_England.svg/​46px-Flag_of_England.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Anh</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 6 châu Âu
 +</td>
 +<td>9 tháng 9 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​13
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vô địch (1966)
 +</td>
 +<td>9
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​23px-Flag_of_Paraguay.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​35px-Flag_of_Paraguay.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​46px-Flag_of_Paraguay.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​330"/>​ </​span>​Paraguay</​span>​
 +</td>
 +<td>4 hạng đầu Nam Mỹ
 +</td>
 +<td>9 tháng 9 năm 2009
 +</td>
 +<td>8
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vòng 16 (1986, 1998, 2002)
 +</td>
 +<​td>​30
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​23px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​35px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​45px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bờ Biển Ngà</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng E châu Phi
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vòng bảng (2006)
 +</td>
 +<​td>​16
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​20px-Flag_of_Denmark.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​31px-Flag_of_Denmark.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​40px-Flag_of_Denmark.svg.png 2x" data-file-width="​740"​ data-file-height="​560"/>​ </​span>​Đan Mạch</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 1 châu Âu
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​2002
 +</td>
 +<​td>​Tứ kết (1998)
 +</td>
 +<​td>​26
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đức</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 4 châu Âu
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​17
 +</td>
 +<​td>​15
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vô địch (1954, 1974, 1990)
 +</td>
 +<td>6
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​23px-Flag_of_Serbia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​35px-Flag_of_Serbia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​45px-Flag_of_Serbia.svg.png 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​630"/>​ </​span>​Serbia</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 7 châu Âu
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​11 <​sup>​2</​sup>​
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Hạng tư (1930, 1962)
 +</td>
 +<​td>​20
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Ý</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 8 châu Âu
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​17
 +</td>
 +<​td>​13
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vô địch (1934, 1938, 1982, 2006)
 +</td>
 +<td>4
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​23px-Flag_of_Chile.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​35px-Flag_of_Chile.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​45px-Flag_of_Chile.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Chile</​span>​
 +</td>
 +<td>4 hạng đầu Nam Mỹ
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<td>8
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​1998
 +</td>
 +<​td>​Hạng ba (1962)
 +</td>
 +<​td>​17
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​Hoa Kỳ</​span>​
 +</td>
 +<td>3 hạng đầu<​br/>​Bắc,​ Trung Mỹ và Caribe
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<td>9
 +</td>
 +<td>6
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Hạng ba (1930) <​sup>​3</​sup>​
 +</td>
 +<​td>​14
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​23px-Flag_of_Mexico.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​35px-Flag_of_Mexico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​46px-Flag_of_Mexico.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​México</​span>​
 +</td>
 +<td>3 hạng đầu<​br/>​Bắc,​ Trung Mỹ và Caribe
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​14
 +</td>
 +<td>5
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Tứ kết (1970, 1986)
 +</td>
 +<​td>​15
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​15px-Flag_of_Switzerland.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​23px-Flag_of_Switzerland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​30px-Flag_of_Switzerland.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Thụy Sĩ</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 2 châu Âu
 +</td>
 +<​td>​14 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<td>9
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Tứ kết (1934, 1938, 1954)
 +</td>
 +<​td>​18
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​23px-Flag_of_Slovakia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​35px-Flag_of_Slovakia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​45px-Flag_of_Slovakia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Slovakia</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng 3 châu Âu
 +</td>
 +<​td>​14 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​Lần đầu tiên
 +</td>
 +<​td>​Lần đầu tiên
 +</td>
 +<​td>​34
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​23px-Flag_of_Argentina.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Argentina</​span>​
 +</td>
 +<td>4 hạng đầu Nam Mỹ
 +</td>
 +<​td>​14 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​15
 +</td>
 +<​td>​10
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vô địch (1978, 1986)
 +</td>
 +<td>8
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​23px-Flag_of_Honduras.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​35px-Flag_of_Honduras.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​46px-Flag_of_Honduras.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Honduras</​span>​
 +</td>
 +<td>3 hạng đầu<​br/>​Bắc,​ Trung Mỹ và Caribe
 +</td>
 +<​td>​14 tháng 10 năm 2009
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​1982
 +</td>
 +<​td>​Vòng bảng (1982)
 +</td>
 +<​td>​38
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​23px-Flag_of_New_Zealand.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​35px-Flag_of_New_Zealand.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​46px-Flag_of_New_Zealand.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​New Zealand</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Thắng trận tranh vé giữa đội vô địch châu Đại Dương và đội thứ 5 châu Á
 +</td>
 +<​td>​14 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​1982
 +</td>
 +<​td>​Vòng bảng (1982)
 +</td>
 +<​td>​77
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​23px-Flag_of_Cameroon.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​35px-Flag_of_Cameroon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​45px-Flag_of_Cameroon.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cameroon</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng A vòng 3 châu Phi
 +</td>
 +<​td>​14 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<td>6
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​2002
 +</td>
 +<​td>​Tứ kết (1990)
 +</td>
 +<​td>​11
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​23px-Flag_of_Nigeria.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​35px-Flag_of_Nigeria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​46px-Flag_of_Nigeria.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Nigeria</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng B vòng 3 châu Phi
 +</td>
 +<​td>​14 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​2002
 +</td>
 +<​td>​Vòng 16 (1994, 1998)
 +</td>
 +<​td>​22
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​23px-Flag_of_Algeria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​35px-Flag_of_Algeria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​45px-Flag_of_Algeria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Algérie</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Nhất bảng C vòng 3 châu Phi
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​1986
 +</td>
 +<​td>​Vòng bảng (1982, 1986)
 +</td>
 +<​td>​28
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​23px-Flag_of_Greece.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​35px-Flag_of_Greece.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​45px-Flag_of_Greece.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Hy Lạp</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Thắng trận playoff châu Âu
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​1994
 +</td>
 +<​td>​Vòng bảng (1994)
 +</td>
 +<​td>​12
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​23px-Flag_of_Slovenia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​35px-Flag_of_Slovenia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​46px-Flag_of_Slovenia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Slovenia</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Thắng trận playoff châu Âu
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​2002
 +</td>
 +<​td>​Vòng bảng (2002)
 +</td>
 +<​td>​33
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​23px-Flag_of_Portugal.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​35px-Flag_of_Portugal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​45px-Flag_of_Portugal.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Bồ Đào Nha</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Thắng trận playoff châu Âu
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<td>5
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Hạng ba (1966)
 +</td>
 +<td>5
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​23px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​45px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Pháp</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Thắng trận playoff châu Âu
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​13
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​Vô địch (1998)
 +</td>
 +<td>7
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left;"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​23px-Flag_of_Uruguay.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​35px-Flag_of_Uruguay.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​45px-Flag_of_Uruguay.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Uruguay</​span>​
 +</td>
 +<​td>​Thắng trận tranh vé giữa đội thứ 5 Nam Mỹ và đội thứ 4 Bắc, Trung Mỹ và Caribe
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2009
 +</td>
 +<​td>​11
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td>​2002
 +</td>
 +<​td>​Vô địch (1930, 1950)
 +</td>
 +<​td>​19
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​small>​
 +<cite id="​fn_1">​Chú giải 1:</​cite>​  Bảng xếp hạng FIFA tháng 11 năm 2009.
 +</​small></​p><​p><​small><​cite id="​fn_2">​Chú giải 2:</​cite>​  Kế thừa thành tích của các đội tuyển trước đó như Nam Tư, Serbia và Montenegro
 +</​small></​p><​p><​small><​cite id="​fn_3">​Chú giải 3:</​cite>​  Giải vô địch thế giới đầu tiên năm 1930 không có trận tranh giải ba. Hoa Kỳ và Nam Tư bị loại ở bán kết. Tuy nhiên về sau dựa trên thành tích 2 đội ở giải đấu mà FIFA xếp không chính thức hai đội lần lượt thứ ba và tư.
 +</​small>​
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Ch.C3.A2u_.C3.81"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Châu_Á">​Châu Á</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​(43 đội tranh 4,5 suất - đấu vé vớt với OFC)
 +</​p><​p>​Hai vòng sơ loại (diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 năm 2007) cho phép chọn từ 43 đội xuống 20 đội vào thi đấu vòng bảng.<​sup id="​cite_ref-regulations_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Tại vòng bảng, 20 đội bóng được chia thành 5 bảng mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ tháng 2 cho đến tháng 6 năm 2008. Hai đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào vòng sau. Tại vòng loại cuối cùng, 10 đội mạnh nhất được chia thành 2 bảng đấu mỗi bảng 5 đội (thi đấu từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009) giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Còn hai đội hạng ba sẽ gặp nhau đấu play-off chọn đội đứng thứ 5 châu Á thi đấu với đội vô địch châu Đại dương.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Ghi chú
 +</​th></​tr><​tr bgcolor="#​ccffcc"><​td>​Các đội giành quyền dự World Cup 2010
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​ccccff"><​td>​Các đội giành quyền đấu trận play-off
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h4><​span id="​K.E1.BA.BFt_qu.E1.BA.A3_x.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_v.C3.B2ng_4"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kết_quả_xếp_hạng_vòng_4">​Kết quả xếp hạng vòng 4</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h4><​span id="​Tr.E1.BA.ADn_Play-off_tranh_h.E1.BA.A1ng_5_.28v.C3.B2ng_5.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trận_Play-off_tranh_hạng_5_(vòng_5)">​Trận Play-off tranh hạng 5 (vòng 5)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Bahrain thắng với tổng tỉ số là 2-2 vì luật ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách và vào gặp nhà vô địch châu Đại dương là New Zealand, trong trận tranh vé vớt đi dự vòng chung kết.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ch.C3.A2u_.C3.82u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Châu_Âu">​Châu Âu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​i>​(53 đội bóng giành 13 suất)</​i>​
 +</​p><​p>​Vòng loại ở châu Âu bắt đầu từ tháng 8 năm 2008, sau khi Euro 2008 kết thúc.<​sup id="​cite_ref-regulations_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ 53 đội bóng tham dự chia thành 8 bảng đấu 6 đội và 1 bảng đấu 5 đội. 9 đội bóng dẫn đầu 9 bảng vào thẳng vòng chung kết.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ 8 đội nhì thành tích tốt nhất chia 4 cặp thi đấu loại trực tiếp sân nhà - sân khách để giành 4 suất còn lại. Thành tích tốt nhất không tính trên kết quả thi đấu với đội thứ 6, do có 1 bảng đấu 5 đội.
 +</​p><​p>​Các bảng đấu kết thúc vào 14 tháng 10 năm 2009. Lễ bốc thăm đá play-off diễn ra tại Zürich ngày 19 tháng 10, hai lượt đấu play-off diễn ra vào 14 và 18 tháng 11.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Ghi chú
 +</​th></​tr><​tr bgcolor="#​ccffcc"><​td>​Đội vào thẳng vòng chung kết
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​ccccff"><​td>​Đội đấu trận play-off
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h4><​span id="​K.E1.BA.BFt_qu.E1.BA.A3_x.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_v.C3.B2ng_b.E1.BA.A3ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kết_quả_xếp_hạng_vòng_bảng">​Kết quả xếp hạng vòng bảng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​h4><​span id="​V.C3.B2ng_play-off"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vòng_play-off">​Vòng play-off</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Vòng play-off diễn ra giữa 8 đội nhì thành tích tốt nhất chia 4 cặp thi đấu loại trực tiếp sân nhà - sân khách để giành 4 suất còn lại. Thành tích tốt nhất không tính trên kết quả thi đấu với đội thứ 6, do có 1 bảng đấu 5 đội.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Ghi chú
 +</​th></​tr><​tr bgcolor="#​ccccff"><​td>​Các đội giành quyền đấu trận play-off
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​br/>​Lễ bốc thăm chia cặp diễn ra tại Zürich vào ngày 19 tháng 10, các trận đấu diễn ra vào các ngày 14 và 18 tháng 11 năm 2009. 8 đội được xếp hạng theo Bảng xếp hạng của FIFA được công bố vào ngày 16 tháng 10. 4 đội có vị trí cao nhất được xếp vào nhóm hạt giống, 4 đội kia được xếp vào nhóm còn lại.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ch.C3.A2u_.C4.90.E1.BA.A1i_D.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Châu_Đại_Dương">​Châu Đại Dương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​i>​(10 đội tranh 0,5 suất - đấu vé vớt với AFC, Tuvalu cũng tham gia thi đấu nhưng không với tư cách đội tham dự vòng loại World Cup)</​i>​
 +</​p><​p>​Vòng loại của khu vực châu Đại Dương bắt đầu khởi tranh vào tháng 8 năm 2007 tại Đại hội Thể thao Thái Bình Dương 2007. Ba đội dành huy chương (New Caledonia, Fiji, và Vanuatu) cùng New Zealand thi đấu tại vòng hai, đồng thời cũng là OFC Nations Cup 2008. Vòng hai thi đấu theo thể thức vòng bảng hai lượt đi và về, sân nhà-sân khách. Đội dẫn đầu sẽ vào đấu play-off với đội hạng 5 của AFC để tranh một vé đi Nam Phi.<sup id="​cite_ref-regulations_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​X.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_chung_cu.E1.BB.99c_.28v.C3.B2ng_hai.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xếp_hạng_chung_cuộc_(vòng_hai)">​Xếp hạng chung cuộc (vòng hai)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​br/>​New Zealand vào gặp đội hạng 5 của châu Á là Bahrain, trong trận play-off AFC-OFC để tranh vé đi dự vòng chung kết.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.AFc.2C_Trung_M.E1.BB.B9_v.C3.A0_Caribe"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bắc,​_Trung_Mỹ_và_Caribe">​Bắc,​ Trung Mỹ và Caribe</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​i>​(35 đội tranh 3,5 suất - đấu vé vớt với CONMEBOL)</​i>​
 +</​p><​p>​Thể thức thi đấu tại vòng loại khu vực CONCACAF<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ giống hệt như tại Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2006, trừ việc Puerto Rico tham dự tại giải lần này (ở giải năm 2006, đây là đội CONCACAF duy nhất không tham dự vòng loại), nên có 11 trận đấu ở vòng sơ loại đầu tiên thay vì 10 đội, và 13 đội được miễn vòng sơ loại đầu tiên thay vì 14 đội. Hai vòng sơ loại đầu tiên, thi đấu vào nửa đầu năm 2008, rút từ 35 đội xuống còn 24 đội rồi 12 đội. Các đội còn lại được chia vào 3 bảng bốn đội, chọn hai đội đẩu bảng vào vòng đấu loại cuối cùng. 6 đội mạnh nhất đấu vòng tròn hai lượt đi và về, sân nhà-sân khách, lấy ba đội đứng đầu giành vé vào thắng vòng chung kết. Đội hạng tư đấu trận play-off với đội hạng năm của khu vực CONMEBOL để giành vé tới Nam Phi.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​X.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_chung_cu.E1.BB.99c_.28v.C3.B2ng_b.E1.BB.91n.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xếp_hạng_chung_cuộc_(vòng_bốn)">​Xếp hạng chung cuộc (vòng bốn)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​dl><​dd/></​dl>​
 +<​h3><​span id="​Nam_M.E1.BB.B9"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nam_Mỹ">​Nam Mỹ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​i>​(10 đội tranh 4,5 suất - đấu vé vớt với CONCACAF)</​i>​
 +</​p><​p>​10 đội bóng thành viên của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt nhằm tranh 4,5 suất tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2010. 4 đội dẫn đầu sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết. Đội xếp thứ 5 vòng loại sẽ đấu 2 trận với đội xếp thứ 4 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Vòng loại diễn ra từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 9 năm 2009.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​X.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_chung_cu.E1.BB.99c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xếp_hạng_chung_cuộc">​Xếp hạng chung cuộc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​h3><​span id="​Ch.C3.A2u_Phi"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Châu_Phi">​Châu Phi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​i>​53 đội tranh 5 suất (không kể chủ nhà Nam Phi)</​i>​
 +</​p><​p>​Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) được chia 5 suất tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2010, thêm một suất nữa của đội chủ nhà Nam Phi. 53 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên đã đăng ký tham dự để tranh 5 suất vào vòng chung kết. Vòng loại này còn là vòng loại cho Cúp bóng đá châu Phi 2010 tổ chức tại Angola với 15 đội cùng đội chủ nhà. Do đó chủ nhà World Cup 2010 cũng phải tham gia thi đấu để giành suất dự vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2010.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Ghi chú
 +</​th></​tr><​tr bgcolor="#​ccffcc"><​td>​Đội lọt vào vòng chung kết World Cup 2010 và Cúp bóng đá châu Phi 2010
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​ffffcc"><​td>​Đội lọt vào vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2010
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h4><​span id="​X.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_chung_cu.E1.BB.99c_.28v.C3.B2ng_b.E1.BB.91n.29_2"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xếp_hạng_chung_cuộc_(vòng_bốn)_2">​Xếp hạng chung cuộc (vòng bốn)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​Play-off_li.C3.AAn_l.E1.BB.A5c_.C4.91.E1.BB.8Ba"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Play-off_liên_lục_địa">​Play-off liên lục địa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Có hai trận play-off liên lục địa ở giải lần này để xác định hai đội giành quyền đoạt vé tới Nam Phi:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đội hạng 5 AFC v Đội vô địch OFC</​li>​
 +<​li>​Đội hạng 4 CONCACAF v Đội hạng 5 CONMEBOL</​li></​ul><​h4><​span id="​.C4.90.E1.BB.99i_h.E1.BA.A1ng_5_AFC_v_.C4.90.E1.BB.99i_v.C3.B4_.C4.91.E1.BB.8Bch_OFC"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đội_hạng_5_AFC_v_Đội_vô_địch_OFC">​Đội hạng 5 AFC v Đội vô địch OFC</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Đội đứng đầu Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2010 khu vực châu Đại Dương (New Zealand) sẽ gặp đội hạng 5 Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2010 khu vực châu Á (Bahrain) để tranh một vé tới Nam Phi. New Zealand thắng trận play-off và giành quyền dự vòng chung kết FIFA World Cup 2010 vào ngày 14 tháng 11 năm 2009.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​.C4.90.E1.BB.99i_h.E1.BA.A1ng_4_CONCACAF_v_.C4.90.E1.BB.99i_h.E1.BA.A1ng_5_CONMEBOL"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đội_hạng_4_CONCACAF_v_Đội_hạng_5_CONMEBOL">​Đội hạng 4 CONCACAF v Đội hạng 5 CONMEBOL</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Đội hạng 4 Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2010 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Costa Rica) sẽ gặp đội hạng 5 Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2010 khu vực Nam Mỹ (Uruguay) để tranh một vé tới Nam Phi. Uruguay thắng trận play-off và giành quyền dự vòng chung kết FIFA World Cup 2010 vào ngày 18 tháng 11 năm 2009.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Tại Vòng loại khu vực châu Đại Dương, đội trưởng đội Nouvelle-Calédonie,​ Pierre Wajoka, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại vòng loại World Cup 2010, sau khi sút thành công quả penalty vào phút thứ 9 trong trận ra quân gặp Tahiti ngày 25 tháng 8 2007.</​li>​
 +<​li>​Cũng tại vòng sơ loại này, Tuvalu trở thành đội đầu tiên không phải là thành viên của FIFA tham gia một trận đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức. Do tất cả các trận đấu của đội ở giải đều nằm trong khuôn khổ thi đấu của FIFA.</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181028205820
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.500 seconds
 +Real time usage: 2.193 seconds
 +Preprocessor visited node count: 22537/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 346651/​2097152 bytes
 +Template argument size: 44544/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4160/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.119/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.29 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1377.302 ​     1 -total
 + ​59.64% ​ 821.490 ​   183 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fb
 +  9.10%  125.267 ​   183 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flaglink/​core
 +  7.37%  101.527 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  7.15%   ​98.487 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.39%   ​74.245 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Gi&#​7843;​i_v&​ocirc;​_&#​273;&#​7883;​ch_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_th&#​7871;​_gi&#​7899;​i_2010
 +  4.94%   ​68.001 ​    19 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tnavbar-header
 +  4.87%   ​67.142 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​2010_FIFA_World_Cup_qualification_-_CONMEBOL
 +  4.65%   ​64.044 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​2010_FIFA_World_Cup_finalists
 +  4.27%   ​58.748 ​    19 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thanh_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​107204-0!canonical and timestamp 20181028205818 and revision id 40987470
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10524-v-ng-lo-i-gi-i-v-ch-b-ng-th-gi-i-2010-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)