User Tools

Site Tools


10516-n-m-c-n-th-tr-n-la-gi

Năm Căn là thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thị trấn Năm Căn được thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1987[1].

Một góc chợ thị trấn Năm Căn
 1. Thành lập xã Đất Mới thuộc huyện Năm Căn cũ ngày 25 tháng 07 năm 1979[1]
  1. Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Năm Căn thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Năm Căn thành hai xã và một thị trấn lấy tên là xã Hàm Rồng, xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn (cũ).
 2. xã Đất Mới thuộc huyện Năm Căn cũ từ ngày 25 tháng 07 năm 1979[1] đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]
  1. Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Đất Mới thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.
 3. xã Đất Mới thuộc huyện Ngọc Hiển mới từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[2] đến ngày 17 tháng 11 năm 2003 [4].
  1. Quyết định 168-HĐBT[2] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Đất Mới trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.
 1. Thành lập thị trấn Năm Căn thuộc huyện Ngọc Hiển ngày 14 tháng 2 năm 1987[1]
  1. Quyết định 33B-HĐBT[5] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải, chia xã Đất Mới thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn (thị trấn huyện lỵ huyện Ngọc Hiển).
  2. Nghị quyết [6] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, thị trấn Năm Căn, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.
 2. thị trấn Năm Căn thuộc huyện Năm Căn mới từ ngày 17 tháng 11 năm 2003 [4] đến nay.
  1. Nghị định 138/2003/NĐ-CP[4] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, thị trấn Năm Căn thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Một ngân hàng ở thị trấn Năm Căn
 1. ^ a ă â b c Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 2. ^ a ă â Quyết định 168-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên một số huyện thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 3. ^ Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 4. ^ a ă â Nghị định 138/2003/NĐ-CP về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
 5. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 6. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
10516-n-m-c-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)