User Tools

Site Tools


10514--ng-th-i-la-gi

Đông Thới là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Đông Thới có 29,2660 km² diện tích tự nhiên và 8.715 nhân khẩu[1]

Địa giới hành chính xã Đông Thới:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp
  • phía Bắc giáp

Xã Đông Thới có 2.926,60 ha diện tích tự nhiên và 8.715 nhân khẩu

  • Nghị quyết [2] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Đông Thới, huyện Cái Nước trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[3] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, xã Đông Thới thuộc huyện Cái Nước.
  • Nghị định 192/2004/NĐ-CP[1] ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập xã Đông Hưng thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 3.283,40 ha diện tích tự nhiên và 10.299 nhân khẩu của xã Đông Thới, thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
10514--ng-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)