User Tools

Site Tools


10506--ng-v-t-mi-ng-th-sinh-la-gi

Động vật miệng thứ sinh (danh pháp: Deuterostomia) là một liên ngành động vật đa bào chính thức đối xứng hai bên có xoang cơ thể, có miệng và hậu môn với miệng hình thành từ phía đối diện của miệng phôi, hậu môn hình thành ở chỗ miệng phôi. Cơ thể gồm 3 đốt nguyên thủy và 3 đôi túi thể xoang.

Cây phát sinh chủng loài dưới đây chỉ ra mối quan hệ được nhiều tác giả công nhận đối với các đơn vị phân loại của động vật miệng thứ sinh. Chứng cứ bộ gen phát sinh chủng loài gợi ý về mối quan hệ họ hàng gần của họ Torquaratoridae với họ Ptychoderidae trong lớp Enteropneusta. Cây này dựa theo các dữ liệu trình tự 16S +18S rRNA và các nghiên cứu bộ gen phát sinh chủng loài từ nhiều nguồn.[1] Các dữ liệu niên đại gần đúng cho sự phân tỏa thành nhánh mới được cung cấp theo triệu năm trước (Ma).[2]

Động vật đối xứng hai bên Bilateria
Động vật miệng nguyên sinh Protostomia
Liên ngành Động vật miệng thứ sinh Deuterostomia
  1. ^ Tassia, Michael G.; Cannon, Johanna T.; Konikoff, Charlotte E.; Shenkar, Noa; Halanych, Kenneth M.; Swalla, Billie J. (4 tháng 10 năm 2016). “The Global Diversity of Hemichordata”. PLoS ONE 11 (10): e0162564. PMC 5049775 . PMID 27701429. doi:10.1371/journal.pone.0162564. 
  2. ^ Han, Jian; Morris, Simon Conway; Ou, Qian; Shu, Degan; Huang, Hai (2017). “Meiofaunal deuterostomes from the basal Cambrian of Shaanxi (China)”. Nature 542 (7640): 228–231. doi:10.1038/nature21072. 
  3. ^ Xenoturbella Westblad, 1949 WoRMS

(tiếng Việt)

(tiếng Anh)

10506--ng-v-t-mi-ng-th-sinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)